Dołącz do Trade Wars

Regulamin grupy Discord

§1 – POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Grupa TRADE WARS ma za zadanie zrzeszać osoby zainteresowane tematyką kryptowalut, rynków finansowych, Traderów o różnych poziomach doświadczenia oraz przede wszystkim fanów założyciela grupy znanego pod pseudonimem Jurek S. Analizy.
Należy zapamiętać podstawowe postanowienia, o których miałeś(aś) okazję wielokrotnie czytać bądź słuchać przed dołączeniem do grupy:
1.1. Nie jest to typowa grupa sygnałowa, nie znajdziesz tutaj regularnych sygnałów, jednak czujnie obserwując działania naszych zaawansowanych Traderów na pewno natrafisz na sygnały w momencie gdy będą się oni przymierzać do handlu.
1.2. Nie jest to grupa szkoleniowa ale zdecydowanie wyniesiesz z niej sporo cennej wiedzy, a także będziesz mógł zadawać pytania dotyczące naszej metodologii oraz procesu podejmowanych decyzji.
Pamiętaj że z początku nie musisz rozumieć wszystkiego o czym zaawansowani Traderzy piszą, są to osoby, które latami dochodziły do swojego poziomu i raczej nie opanujesz wszystkich pojęć, zagadnień, którymi się oni posługują w przeciągu chwili.
To wymaga także zaangażowania z Twojej strony – na grupie znajdziesz kanały edukacyjne, webinary na żywo, porady na czacie od innych Traderów i wiele więcej narzędzi, które pomogą ci opanować podstawy Tradingu.
Możesz także podjąć szkolenie u zaawansowanego Tradera bądź nawet samego Mistrza Jurka S.
2. Serwis TRADE WARS przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.
3. Użytkownicy grupy muszą przestrzegać prawa zgodnie z ich jurysdykcją karną oraz cywilną.
4. Administracja grupy zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Administracja grupy poinformuje o zmianie Regulaminu poprzez jego udostępnienie /przesłanie na e-mail Użytkownika, co nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik uczestniczący w niniejszej grupie, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Administrację grupy w ciągu 7 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu, co będzie wiązać się z usunięciem z grupy. Gdy zaktualizowany Regulamin zacznie obowiązywać, będzie on wiążący dla Użytkownika w przypadku dalszego korzystania z grupy.
5. Twoje konto Discord zostaje powiązane z danymi osobowymi, które wprowadziłeś(aś) na stronie tradewars.pro podczas tworzenia konta.
6. Zabronione jest przenoszenie jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na inne osoby bez zgody Administratora,

§2 – KORZYSTANIE Z SERWISU

1. Użytkownik serwisu TRADE WARS ma kategoryczny zakaz udostępniania materiałów grupowych takich jak webinary, nagrania, grafiki, analizy, setupy, wiadomości i innego rodzaju teksty czy materiały publikowane w obrębie grupy.
2. Zakazuje się sprzedaży własnych kursów, sygnałów, innych materiałów przy użyciu grupy TRADE WARS, zapraszania członków TW do innych grup. Dotyczy to także wiadomości prywatnych do innych członków grupy.
Wyjątek stanowi specjalne zezwolenie od Administracji.
3. Zakaz reklamowania innych grup, youtuberów, twórców, treści lub produktów niepowiązanych z działalnością Jurka S w obrębie grupy lub przy jej wykorzystaniu w wiadomościach prywatnych do członków grupy.
4. Zakaz pogróżek / wulgaryzmów wysyłanych w prywatnych wiadomościach do któregokolwiek z Uczestników Grupy.
5. Korzystaj z kanałów zgodnie z ich przeznaczeniem. Przykład: W kanale ⁠bitcoin-czat nie podejmujemy dyskusji na temat naszego obiadu czy innego rynku, w tym celu przeniesiemy się na inny czat.
6. Skargi należy kierować bezpośrednio do @ADMINISTRATOR lub @MODERATOR w wiadomości prywatnej.
7. Prosimy nie wysyłać wiadomości prywatnych do Jurek S. bez istotnego powodu. Jeśli interesuje cię tematyka szkoleń, aktualnej sytuacji na wybranym rynku, grupy, strony, youtube lub inne tematy ogólne – zadaj pytanie na odpowiednim czacie lub prześlij je do @ADMINISTRATOR lub @MODERATOR
8. Administracja zastrzega sobie prawo do usuwania dowolnych wpisów użytkowników oraz nakładania kar na konto użytkownika gdy dokona on złamania postanowień regulaminu.
Administracja określa kiedy regulamin zostaje złamany.
Kary występują w postaci ostrzeżeń publicznych, ostrzeżeń prywatnych, wyciszeń czasowych oraz w sytuacjach szczególnych – banicji permanentnych, za które użytkownikowi nie przysługuje zwrot pieniędzy.
9. Obowiązuje kategoryczny zakaz komentowania, a w szczególności atakowania Trader’ów spoza grupy, ich metodologii, szkoleń, pracy, wyników i innych.
10. Dział prawny służy do zadawania pytań z zakresu prawa i uzyskiwania wstępnych opinii mających na celu ułatwienie rozwiązania problemów prawnych. Wstępne opinie nie są prowadzone w oparciu o analizę jakiejkolwiek dokumentacji, a jedynie na podstawie przedstawionych przez użytkowników serwisu TRADE WARS okoliczności. W szczególności wstępne opinie nie zawierają odpowiedzi na ewentualne pytania dodatkowe nieujęte w pytaniu. Możliwe jest zlecenie @Paragraf profesjonalnej usługi prawnej z 10% rabatem na cenę usługi. Taka usługa jest realizowana poza serwisem TRADE WARS i jest regulowana umową pomiędzy użytkownikiem serwisu TRADE WARS a @Paragraf. Serwis TRADE WARS nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu udzielania przez @Paragraf wstępnych opinii lub wykonywania usług prawnych. Pytania zadawane w dziale prawnym nie mogą zmierzać do obejścia prawa ani służyć do popełnienia przestępstwa lub ułatwienia popełnienia przestępstwa

§2 – KANAŁY TEKSTOWE

1. Użytkownicy serwisu TRADE WARS są odpowiedzialni za publikowane treści na kanałach tekstowych. Jeśli zauważysz treści łamiące regulamin bądź przepisy prawa to koniecznie skontaktuj się z ADMINISTRATOR lub MODERATOR
2. Dopuszczalne jest użycie wulgaryzmów, przykładowo w celu podkreślenia emocji jednak ich nadużywanie bądź kierowanie w stronę innych użytkowników może zakończyć się karą.
3. Zakaz publikowania treści kwalifikujących się jako spam (akcje reklamowe dotyczące podmiotów komercyjnych, politycznych i ideologicznych)
4. 4. Zabronione jest:
a) publikowanie Treści o charakterze bezprawnym;
b) publikowanie Treści godzących w dobre obyczaje (np.: promujących przemoc, agresję, używających mowy nienawiści);
c) publikowanie Treści obrażających inne narodowości, religie, rasy ludzkie;
d) publikowanie Treści obraźliwych, wulgarnych i szerzących nienawiść;
e) publikowanie Treści naruszających prawa osób trzecich;
f) podawanie nieprawdziwych danych osobowych;
g) wykorzystywanie Grupy sprzecznie z jej celem;
h) udostępnianie postów ze stron Portalu FB, zamieszczanie do nich linków;
i) oznaczanie lokalizacji komercyjnych działalności – bez zgody Administratora,
j) zakładanie fałszywych kont lub podszywanie się pod inne osoby
k) terroryzowanie grupy poprzez celowe wywoływanie niepokojów, próby wywoływania i/lub eskalowania konfliktów
5. Korzystanie z kanałów tekstowych niezgodnie z ich przeznaczeniem może zakończyć się karą czasową.
Jeśli nie masz pewności do czego służy dany kanał to koniecznie zapoznaj się z jego opisem, który wyświetla się na górze obok nazwy kanału, w którym się znajdujesz.
6. Dopuszcza się korzystania z funkcji reakcji na wiadomości innych użytkowników serwisu przy pomocy dowolnych emotikonów jednak nie należy ich nadużywać w celu urażenia innej osoby.
Przykład: z kilku emotikon obok siebie, można ułożyć obraźliwy napis.
7. Wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane w Grupie Treści, ponosi zamieszczający je Użytkownik, w szczególności jest on odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem korzystanie z Grupy.
8. Każdy Użytkownik oświadcza, że zamieszczane przez niego Treści są wolne od wszelkich wad prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada on wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa do tego, aby Treści te mogły być udostępnione na łamach Grupy. Użytkownik oświadcza, że treść i forma materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎
§4 – KANAŁY GŁOSOWE

1. Zabrania się mowy nienawiści, atakowania innych użytkowników serwisu, nadużywania wulgaryzmów.
2. Zakaz używania mikrofonu w celu przeszkadzania innym użytkownikom czatu głosowego np. poprzez dmuchanie, stukanie, głośne dźwieki w tle i inne dzwieki niepozadane podczas dyskusji.
3. Administracja zastrzega sobie prawo do czasowego oraz permanentnego wyciszania mikrofonów wybranych użytkowników.
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎

§5 – NOTA PRAWNA

1. Wszelkie dane, analizy, grafiki, nagrania i inne materiały znajdujące się w serwisie TRADE WARS mają tylko i wyłącznie charakter informacyjny bądź statystyczny i nie należy ich traktować jako sugestia, porada lub zachęta do dokonania konkretnej decyzji inwestycyjnej.
2. Wszelkie dane, analizy, grafiki, opinie, poglądy, webinary na żywo, opracowania, komentarze, nagrania i inne materiały znajdujące się w serwisie TRADE WARS nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu przepisów zawartych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2320)
3. Użytkownik serwisu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialnośc za wszystkie podejmowane przez siebie decyzje inwestycyjne.
4. Jesteś odpowiedzialny za treści, które publikujesz. Oznacza to, że bierzesz na siebie wszelkie ryzyko (odpowiedzialność zawarta w kodeksie cywilnym jak i karnym) z tym związane, w tym poleganie na cudzej dokładności, lub roszczenia dotyczące własności intelektualnej lub innych praw.
5. Dołączając do Serwisu TRADE WARS automatycznie zgadzasz się na postanowienia tego regulaminu oraz wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do świadczenia Tobie usług na odległość (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
6. Administracja zastrzega sobie prawo do modyfikowania regulaminu grupy TRADE WARS w platformie DISCORD.

§6 – PRAWA AUTORSKIE

1. Administrator udziela Użytkownikowi ograniczonej, odwołalnej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, niepodlegającej podlicencjonowaniu licencji na użytkowanie i dostęp do utworów (webinariów, grafik, analiz etc.) zawartych w grupie.
2. Użytkownik zgadza się nie wykonywać ani nie próbować wykonać następujących działań:
a) używanie utworów do jakichkolwiek celów innych niż te, na które wyraźnie zezwalają niniejsze Warunki;
b) kopiowanie, adaptowanie, modyfikowanie, tworzenie dzieł pochodnych na podstawie, rozpowszechnianie, udzielanie licencji w zakresie, sprzedawanie, przenoszenie, publikowanie, przesyłanie, strumieniowanie, nadawanie, usiłowanie uzyskania kodu źródłowego, odtwarzanie kodu źródłowego, dekompilowanie, dezasemblowanie lub jakiekolwiek inne formy wykorzystywania Utworów bądź ich części, chyba że wyraźnie pozwalają na to niniejsze Warunki; oraz
c) używanie metod wydobywania danych, robotów, pająków lub podobnych narzędzi do gromadzenia i wydobywania danych w odniesieniu do Utworów. Użytkownikowi nie udziela się żadnych domniemanych licencji, praw ani jakichkolwiek praw własności intelektualnej posiadanych lub kontrolowanych przez Administratora lub jego licencjodawców, z wyjątkiem zgód i praw wyraźnie udzielonych w niniejszych Warunkach.
3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie nabywa żadnych praw własności poprzez pobieranie Utworów.
4. Użytkownik zobowiązuje się nie modyfikować, kopiować, rozpowszechniać, umieszczać w ramkach, powielać, ponownie publikować, pobierać, wydobywać za pomocą techniki scrapingu, wyświetlać, publikować, przesyłać ani sprzedawać w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, w całości lub części, ani inaczej wykorzystywać Utworów bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora.
5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie nabywa żadnych praw własności poprzez korzystanie z Utworów lub uzyskiwanie dostępu do jakichkolwiek Utworów publikowanych w ramach szkolenia czy działalności w grupie ani dzieł pochodnych stworzonych na ich podstawie.
6. Wszelkie prawa, których nie udzielono wyraźnie w niniejszych Warunkach, są zastrzeżone przez Administratora i jego licencjodawców, a na mocy niniejszych Warunków nie udziela się żadnej licencji w drodze estoppelu, implikacji lub innej.
7. Wszelkie dane, teksty, grafiki, zdjęcia, ich dobór i kompozycja oraz wszelkie inne materiały przesłane przez Użytkownika do grupy są „Treściami Użytkownika”.
8. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest oryginalnym autorem Treści Użytkownika i posiada do nich wyłączne prawa, w tym prawa do udzielania wszystkich praw i licencji określonych w niniejszych Warunkach, bez zaciągania przez Administratora zobowiązań wobec osób trzecich ani powstawania odpowiedzialności z tytułu wykorzystywania takich praw i licencji.
9. Wszystkie Treści Użytkownika stanowią jego wyłączną odpowiedzialność, a Administrator nie ponosi odpowiedzialności za materiały przesyłane, publikowane lub w inny sposób udostępniane przez Użytkownika. Przesyłając, rozpowszechniając, nadając lub w inny sposób wykorzystując Treści Użytkownika w połączeniu z grupą, Użytkownik udziela wieczystej, niewyłącznej, przenoszalnej, wolnej od tantiem, podlegającej podlicencjonowaniu licencji na wykorzystywanie, hostowanie, powielanie, modyfikowanie, adaptowanie, publikowanie, tłumaczenie, tworzenie dzieł pochodnych na podstawie, rozpowszechnianie, wykonywanie i wyświetlanie Treści Użytkownika.
10. Administrator nie gwarantuje dokładności, jakości ani integralności wszelkich opublikowanych treści Użytkowników. Korzystając z grupy, Użytkownik potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że może napotkać materiały, które są obraźliwe lub niewłaściwe. Użytkownik zgadza się, że Administrator w żadnym przypadku nie będzie ponosić odpowiedzialności za treści Użytkowników, w tym między innymi za błędy w jakichkolwiek treściach Użytkowników, ani za straty lub szkody poniesione w wyniku korzystania z treści Użytkowników.
11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za informacje udostępniane przez Użytkownika na Kanałach Komunikacji ani czynności innych Użytkowników. Jako warunek korzystania z grupy, bez ograniczenia pozostałych obowiązków Użytkownika wynikających z niniejszych Warunków, Użytkownik zgadza się przestrzegać wszelkich ograniczeń i zasad ustanowionych w niniejszych Warunkach i Wytycznych.
12. Umieszczając jakiekolwiek wiadomośći bądź materiały w grupie discord TRADE WARS, zgadzasz się aby były one używane przez firmę TRADE WARS Ltd w dowolnych celach, bez ograniczeń.