Dołącz do Trade Wars

Regulamin usług Trade Wars

Kontekst

Niniejszy Serwis, Forum i Akademia Tradera są obsługiwane przez Trade Wars Limited (numer spółki 14139433) a uczestnictwo w Akademii Tradera i dołączenie do Forum są możliwe dopiero po zaakceptowaniu przedstawionego poniżej Regulaminu. Po zaakceptowaniu niniejszy Regulamin będzie stanowił umowę pomiędzy Trade Wars Limited a Użytkownikiem. Po przetworzeniu płatności Użytkownik otrzyma pocztą elektroniczną link z zaproszeniem, który umożliwi mu uzyskanie dostępu do Akademii Tradera i/lub Forum, w zależności od sytuacji.

 1. DEFINICJE I INTERPRETACJA
  1. W niniejszym Regulaminie stosuje się następujące definicje.
  2. Konto” oznacza konto wymagane dla Użytkownika w celu uzyskania dostępu do niektórych obszarów naszego Serwisu, zgodnie z punktem 7;
  3. Treść” oznacza dowolne i wszystkie teksty, obrazy, nagrania audio, wideo, skrypty, kod, oprogramowanie, bazy danych i każdą inną formę informacji, które mogą być przechowywane na komputerze, które pojawiają się w naszej Technologii lub stanowią jej część;
  4. „Opłata (opłaty)” oznacza odpowiednio Opłatę za Akademię Tradera i/lub Opłatę za Subskrypcję Forum;
  5. „Forum” oznacza forum dyskusyjne społeczności internetowej prowadzone przez Trade Wars na platformie Discord (osobna aplikacja, która jest bezpłatna i można do niej uzyskać dostęp i pobrać ją pod adresem: www.discord.com);
  6. Opłata za Subskrypcję Forum” oznacza okresową opłatę za subskrypcję uiszczaną przez Użytkowników w związku z Subskrypcją Forum;
  7. Dozwolone użytkowanie” oznacza korzystanie z Akademii Tradera w sposób określony w punkcie 5;
  8. Post” oznacza wpis na Forum (i obejmuje wszelkie treści zawarte w takich postach, w tym, między innymi analizy rynkowe, webinaria na żywo, materiały edukacyjne oraz treści i opinie pochodzące od profesjonalnych traderów i inwestorów);
  9. Uczestnik” oznacza osobę fizyczną, która kupuje dostęp do Akademii Tradera w Serwisie poprzez uiszczenie Opłaty (odniesienia do „Użytkownika” powinny być odczytywane jako odnoszące się do Użytkownika jako Uczestnika);
  10. Treści Uczestnika” oznaczają wszelkie materiały zamieszczone lub opublikowane przez Uczestnika w Społeczności Trade Wars lub przesłane przez Uczestnika do swojej grupy dyskusyjnej działającej w ramach Akademii Tradera, w tym teksty, dane, grafiki, zdjęcia, ich wybór i kompozycję oraz wszelkie inne materiały;
  11. Subskrypcja” oznacza subskrypcję Forum, która obowiązuje przez czas określony, zazwyczaj w pakietach 1-miesięcznych, 2-miesięcznych, 3-miesięcznych lub 6-miesięcznych i która zapewnia Użytkownikowi dostęp do Forum i uczestnictwo w nim;
  12. Technologia” oznacza naszą technologię, która jest dostarczana naszym Użytkownikom, w tym Serwis, Akademię Tradera, Społeczność Trade Wars, Forum oraz wszelkie inne produkty lub usługi technologiczne dostarczane przez Trade Wars;
  13. Trade Wars” oznacza Trade Wars Limited, spółkę założoną i zarejestrowaną w Anglii i Walii (numer spółki 14139433), z siedzibą pod adresem: 7 Bell Yard, Londyn, Anglia, WC2A 2JR, Wielka Brytania (odniesienia do „my”, „nas” i „nasz” powinny być odczytywane jako odnoszące się do Trade Wars);
  14. Akademia Tradera” oznacza ten internetowy produkt szkoleniowy, który jest udostępniany pod nazwą Akademii Tradera w obszarze obrotu finansowego. Produkt obejmuje szkolenie w zakresie analizy technicznej rynków finansowych, rynków walutowych, walut i kryptowalut oraz podejmowania decyzji analitycznych, i który jest udostępniany za pośrednictwem Serwisu z zastrzeżeniem niniejszego Regulaminu i który obejmuje połączenie webinariów, wykładów na żywo, dostępu do dedykowanej Społeczności Trade Wars (tylko dla Uczestników), materiałów pisemnych i nagrań wykładów; oraz
  15. Społeczność Trade Wars” oznacza platformę społeczności internetowej, za pośrednictwem której organizowana będzie Akademia Tradera i na której Uczestnicy mogą komunikować się z wykładowcami i innymi uczestnikami;
  16. Opłata za Akademię Tradera” oznacza opłatę za szkolenie wnoszoną przez Uczestników za uzyskanie dostępu do Akademii Tradera;
  17. Okres trwania Akademii Tradera” oznacza okres trwania Akademii Tradera, do której dostęp zakupił Uczestnik; oraz
  18. Użytkownik” oznacza użytkownika naszego Serwisu; oraz
  19. Serwis” oznacza serwis internetowy używany obecnie przez Użytkownika (www.tradewars.pro) oraz wszelkie subdomeny tego serwisu.
 2. INFORMACJA O NAS
  1. Nasz Serwis, nasze Forum, nasza Akademia Tradera oraz Społeczność Trade Wars są własnością spółki Trade Wars i są przez nią obsługiwane.
  2. Dane naszej spółki znajdują się w punkcie 1.10 powyżej.
 3. ORGANIZOWANIE FORUM
  1. Pod warunkiem przestrzegania przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, spółka Trade Wars zapewni Użytkownikowi dostęp do Akademii Tradera, Społeczności Trade Wars i Forum zgodnie z dobrymi praktykami biznesowymi, z zachowaniem rozsądnego poziomu staranności i przy pomocy wystarczającej i odpowiednio wykwalifikowanej kadry.
 4. ORGANIZOWANIE AKADEMII TRADERA I SPOŁECZNOŚCI TRADE WARS
  1. Pod warunkiem przestrzegania przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, spółka Trade Wars zapewni Użytkownikowi dostęp do Akademii Tradera i/lub Społeczności Trade Wars zgodnie z dobrymi praktykami biznesowymi, z zachowaniem rozsądnego poziomu staranności i przy pomocy wystarczającej i odpowiednio wykwalifikowanej kadry.
  2. Rejestracja na jakąkolwiek Akademię Tradera prowadzoną przez Trade Wars jest równoznaczna z rejestracją jako uczestnik na platformie Akademia Tradera.
  3. Trade Wars zapewni Użytkownikowi dostęp do Społeczności Akademii Tradera na tydzień przed rozpoczęciem Akademii Tradera, na czas trwania Akademii Tradera oraz na 30 dni po jej zakończeniu.
  4. Podstawowe szczegóły dotyczące Akademii Tradera, w tym data rozpoczęcia, czas trwania, przedmioty, program i wymagania techniczne (komputer i Internet), zostaną przekazane Uczestnikowi przez Trade Wars, za pośrednictwem poczty elektronicznej, przed rozpoczęciem Akademii Tradera.
  5. Pytania zadawane przez uczestników podczas Akademii Tradera mogą być publikowane przez Trade Wars w celach edukacyjnych, przy czym tożsamość uczestników zadających pytania będzie anonimowa.
  6. Liczba uczestników, którzy mogą brać udział w zajęciach prowadzonych w ramach Akademii Tradera jest ograniczona, a Trade Wars ma prawo odmówić sprzedaży rejestracji na zajęcia w ramach Akademii Tradera.
  7. Na zajęciach wykorzystywane są kolory, w tym zielony i czerwony. W związku z tym Akademia Tradera nie jest zalecana dla osób z wadami wzroku (daltonizm).
  8. O ile wynika to z informacji o zajęciach, Uczestnik ma prawo do zadawania pytań w trakcie zajęć w formie czatu, na zasadach określonych każdorazowo przez Organizatora.
  9. O ile wynika to z informacji o zajęciach, Uczestnik ma prawo do otrzymania materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej po zajęciach. Materiały te są każdorazowo podsumowaniem tematów poruszanych podczas zajęć.
  10. Po zakończeniu Akademii Tradera Trade Wars przekaże Uczestnikowi w formie elektronicznej materiały szkoleniowe podsumowujące tematy poruszane na zajęciach.
 5. DOZWOLONE UŻYTKOWANIE: LICENCJA NA DOSTĘP DO AKADEMII TRADERA
  1. Pod warunkiem uiszczenia Opłaty i z zastrzeżeniem ograniczeń zawartych w punkcie 6 poniżej, Uczestnik otrzyma odwołalną, niewyłączną licencję na dostęp do Akademii Tradera obowiązującą przez cały Okresu trwania Akademii Tradera wyłącznie dla własnych celów edukacyjnych.
 6. DOSTĘP DO NASZEGO SERWISU
  1. Ogólny dostęp do naszego Serwisu jest bezpłatny.
  2. Użytkownik jest odpowiedzialny za dokonanie wszelkich ustaleń niezbędnych do uzyskania dostępu do naszego Serwisu.
  3. Dostęp do naszego Serwisu jest zapewniony na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności”. Możemy zmienić, zawiesić lub przerwać działanie naszego Serwisu (lub jakiejkolwiek jego części) w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika, jeśli nasz Serwis (lub jakakolwiek jego część) jest niedostępny w dowolnym czasie i przez jakikolwiek okres.
 7. KONTA
  1. Aby uzyskać dostęp do Forum i zamieszczać Posty, konieczne jest posiadanie Konta.
  2. Użytkownik nie może założyć Konta, jeśli ma mniej niż 18 lat.
  3. Zakładając Konto, Użytkownik musi podać dokładne i kompletne dane. Jeśli jakiekolwiek dane Użytkownika ulegną zmianie w późniejszym terminie, Użytkownik jest odpowiedzialny za aktualizowanie na bieżąco danych swojego Konta.
  4. Zalecamy wybranie silnego hasła do swojego Konta, składającego się z kombinacji małych i dużych liter, cyfr i symboli. Obowiązkiem Użytkownika jest dbanie o bezpieczeństwo swojego hasła. Użytkownik nie może udostępniać swojego Konta innym osobom. Jeżeli Użytkownik stwierdzi, że jego Konto jest wykorzystywane bez jego zgody, powinien skontaktować się z nami niezwłocznie, pisząc na adres support@tradewars.pro. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek nieuprawnione użycie Konta Użytkownika.
  5. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Konta innego użytkownika.
  6. Wszelkie dane osobowe podane na Koncie Użytkownika będą gromadzone, wykorzystywane i przechowywane zgodnie z prawami Użytkownika i naszymi obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa, jak określono w punkcie 27.
  7. Jeśli Użytkownik chce zamknąć swoje Konto, może to zrobić w dowolnym momencie. Zamknięcie Konta spowoduje usunięcie danych Użytkownika. Zamknięcie Konta spowoduje również usunięcie dostępu do wszelkich obszarów naszego Serwisu, do których dostęp wymaga posiadania Konta.
 8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA: AKADEMIA TRADERA I SPOŁECZNOŚĆ TRADE WARS
  1. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej dotyczące Akademii Tradera i wszelkich powiązanych materiałów są naszą własnością lub są przedmiotem udzielonej nam licencji.
  2. Kopiowanie, adaptacja lub jakiekolwiek inne wykorzystanie Akademii Tradera w całości lub w części bez naszej wyraźnej zgody jest surowo zabronione.
  3. Dozwolone użytkowanie podlega więc następującym wyjątkom i ograniczeniom:
  4. Użytkownik nie będzie sprzedawał żadnego dostępu do Akademii Tradera (ani żadnej jego części) osobom trzecim;
  5. Użytkownik nie zezwoli żadnej innej osobie na wykorzystanie jego danych dostępowych Uczestnika w celu uzyskania dostępu do Akademii Tradera;
  6. Użytkownik nie będzie rozpowszechniać żadnych informacji ani innych elementów zawartych w Akademii Tradera (lub ich części) osobom trzecim w celu sprzedaży lub odsprzedaży (lub bezpłatnie), zarówno jako część pakietu lub jako oddzielny produkt;
  7. Użytkownik nie będzie wykorzystywał Akademii Tradera (ani żadnej jej części) do celów, które mają charakter konkurencyjny w stosunku do Trade Wars. W przypadku sporu pomiędzy Uczestnikiem a Trade Wars, to Trade Wars definiuje cele „konkurencyjne”;
  8. Użytkownik nie będzie wynajmował, dzierżawił, udzielał sublicencji ani pożyczał dostępu do Akademii Tradera (lub jakiejkolwiek jej części ) osobom trzecim.
  9. Użytkownik nie będzie umieszczać w ramkach ani wykorzystywać technik umieszczania w ramkach w celu załączenia jakiegokolwiek znaku towarowego, logo lub innego elementu Serwisu (w tym obrazów, tekstu, układu strony lub formy) lub Akademii Tradera;
  10. Użytkownik nie będzie modyfikować, tłumaczyć, adaptować, łączyć, tworzyć dzieł pochodnych, dezasemblować, dekompilować, odtwarzać ani używać inżynierii wstecznej w stosunku do jakiegokolwiek elementu Serwisu lub Akademii Tradera, z wyjątkiem zakresu, w którym powyższe ograniczenia są wyraźnie zabronione przez obowiązujące prawo;
  11. Użytkownik nie uzyska dostępu do Akademii Tradera w celu zbudowania podobnej lub konkurencyjnej witryny internetowej, aplikacji lub usługi;
  12. z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, żadna część Serwisu nie może być kopiowana, reprodukowana, dystrybuowana, ponownie publikowana, pobierana, wyświetlana, zamieszczana lub przesyłana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób; oraz
  13. Użytkownik nie będzie usuwał ani niszczył żadnych informacji o prawach autorskich ani innych znaków tytułu własności zamieszczonych w Serwisie.
  14. Użytkownik potwierdza, że nie nabywa żadnych praw własności poprzez uzyskanie dostępu do Akademii Tradera lub jakichkolwiek materiałów publikowanych w ramach Akademii Tradera lub zajęć grupowych, ani żadnych utworów pochodnych stworzonych na ich podstawie.
  15. Ograniczenia zawarte w punkcie 8.1 podlegają przepisom ustawy o prawach autorskich, wzorach i patentach (Copyright Designs and Patents Act) z 1988 r.
  16. Prawa autorskie i wszelkie inne obowiązujące prawa własności intelektualnej do Akademii Tradera pozostają wyłączną własnością Trade Wars i/lub tych wykonawców i ekspertów, którzy wnoszą swój wkład w Serwis zgodnie z umowami z Trade Wars.
  17. Wszystkie ograniczenia zawarte w niniejszym punkcie 6 mają zastosowanie do Akademii Tradera, wszelkich jego części oraz wszelkich dzieł pochodnych stworzonych przez Użytkownika w wyniku korzystania z Akademii Tradera.
  18. Wszystkie licencje, zgody i ograniczenia zawarte w niniejszym Regulaminie są ograniczone do normalnego okresu obowiązywania praw autorskich do dzieł literackich określonych w ust. 12 ustawy o prawach autorskich, wzorach i patentach (Copyright Designs and Patents Act) z 1988 r. (długość życia autora oraz 70 lat po jego śmierci).
  19. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że informacje, łącza, odniesienia i inne elementy zawarte w Serwisie są udostępniane w celu uzyskania dostępu przez Użytkownika, przy czym nie udzielamy żadnych gwarancji co do dokładności wszelkich takich informacji.
  20. Trade Wars ma uzasadniony interes w powstrzymywaniu Uczestników od nadużywania własności intelektualnej Trade Wars i w związku z tym, w przypadku naruszenia przez Uczestnika któregokolwiek z ograniczeń wskazanych w punkcie 8.1, Uczestnik zapłaci odszkodowanie umowne na rzecz Trade Wars w wysokości dziesięciokrotności Opłaty należnej od Uczestnika w związku z daną Akademią Tradera.
  21. Trade Wars przez cały czas zachowuje prawo własności do Akademii Tradera.
 9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA: SERWIS I FORUM
  1. Z wyjątkiem Postów (patrz punkt 10), wszystkie Treści w naszym Serwisie i na Forum, a także prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej mających zastosowanie do tych Treści, o ile nie wskazano inaczej, należą do nas lub zostały przez nas licencjonowane. Wszystkie Treści (w tym Posty) są chronione przez obowiązujące w Wielkiej Brytanii i międzynarodowe przepisy i traktaty dotyczące własności intelektualnej.
  2. Z zastrzeżeniem licencji udzielonej nam zgodnie z punktem 10.5, Użytkownicy zachowują prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej w odniesieniu do postów przesłanych przez nich (chyba że jakakolwiek część takich postów jest własnością osoby trzeciej, która udzieliła wyraźnej zgody na wykorzystanie jej materiałów w Poście).
  3. Wyłącznie do użytku osobistego (w tym badań naukowych i opracowań prywatnych), Użytkownik może:
  4. uzyskać dostęp do naszego Serwisu, korzystać z niego i przeglądać go w przeglądarce internetowej (w tym z zastosowaniem możliwości przeglądania stron internetowych wbudowanych w inne rodzaje oprogramowania lub aplikacji);
  5. pobierać nasz Serwis (lub jakąkolwiek jego części) w celu buforowania;
  6. drukować jedną kopię dowolnych stron naszego Serwisu;
  7. pobierać, kopiować, wycinać, drukować lub w inny sposób zapisywać fragmenty stron naszego Serwisu;
  8. cytować lub udostępniać Posty innych Użytkowników na Forum; oraz
  9. zapisywać strony naszego Serwisu w celu ich przejrzenia w późniejszym terminie lub w trybie offline.
  10. Użytkownik nie może wykorzystywać żadnych Treści (w tym Postów) pobranych, skopiowanych, wyciętych, wydrukowanych lub w inny sposób zapisywanych z naszego Serwisu lub Forum w celach komercyjnych bez uprzedniego uzyskania licencji na takie działanie od nas, naszych licencjodawców lub, w zależności od sytuacji, od odpowiedniego Użytkownika. Nie stanowi to zakazu uzyskiwania normalnego dostępu do, przeglądania i korzystania z naszego Serwisu lub Forum w celach informacyjnych, zarówno przez użytkowników biznesowych, jak i konsumentów.
  11. Użytkownik nie może systematycznie kopiować Treści z naszego Serwisu lub Forum w celu stworzenia lub skompilowania jakiejkolwiek formy kompleksowego zbioru, kompilacji, katalogu lub bazy danych bez naszej pisemnej zgody na takie działanie.
  12. Z zastrzeżeniem punktu 9.3 i punktu 10 (regulujących Posty) Użytkownik nie może w inny sposób reprodukować, kopiować, dystrybuować, sprzedawać, wynajmować, sublicencjonować, przechowywać lub w jakikolwiek inny sposób ponownie wykorzystywać Treści lub jakichkolwiek innych materiałów z naszego Serwisu lub z Forum bez naszej pisemnej zgody.
  13. Nasz status jako właściciela i autora Treści w naszym Serwisie i na Forum (lub odpowiednio zidentyfikowanych licencjodawców lub Użytkowników) musi być zawsze uznany.
 10. POSTY NA FORUM
  1. Aby móc publikować Posty na naszym Forum Użytkownik musi założyć konto. Więcej informacji można znaleźć w punkcie 7.
  2. Użytkownik zgadza się, że będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za swoje Posty. W szczególności Użytkownik zgadza się, oświadcza i gwarantuje, że ma prawo do korzystania z treści Postu i że jego Post będzie zgodny z naszą Polityką dopuszczalnego użytkowania, wyszczególnioną poniżej w punkcie 11.
  3. Użytkownik zgadza się, że będzie ponosił odpowiedzialność wobec nas i w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo zabezpieczy nas przed odpowiedzialnością za jakiekolwiek naruszenie gwarancji udzielonych przez Użytkownika na mocy punktu 10.2. Użytkownik będzie odpowiedzialny za wszelkie straty lub szkody poniesione przez nas w wyniku takiego naruszenia.
  4. Użytkownik (lub odpowiednio jego licencjodawcy) zachowuje prawo własności do treści swoich Postów oraz wszelkie prawa własności intelektualnej, które mają do nich zastosowanie.
  5. Przesyłając Post, Użytkownik przyznaje nam bezwarunkową, niewyłączną, w pełni zbywalną, wolną od tantiem, wieczystą, nieodwołalną, ogólnoświatową licencję na używanie, przechowywanie, archiwizowanie, rozprowadzanie, publikowanie, przesyłanie, adaptowanie, edytowanie, reprodukowanie, rozpowszechnianie, przygotowywanie dzieł pochodnych, wyświetlanie, wykonywanie i udzielanie sublicencji w odniesieniu do treść jego Postu w celach związanych z prowadzeniem i promowaniem naszego Serwisu i Forum. Inni Użytkownicy mogą również cytować i udostępniać Posty Użytkownika w ramach Forum i w inny sposób zgodnie z postanowieniami punktu 9.
  6. Jeśli Użytkownik chce usunąć Post, możesz to zrobić, wybierając go, klikając na trzy kropki, które pojawiają się w prawym górnym rogu i wybierając opcję „Usuń wiadomość”. Post Użytkownika zostanie usunięty, jednak ze względu na funkcjonalność Forum, cytaty lub udostępnienia Postu Użytkownika mogą pozostać. Należy pamiętać, że buforowanie lub odniesienia do Postów Użytkownika mogą nie stać się natychmiastowo niedostępne (lub mogą nie stać się niedostępne w ogóle, jeśli znajdują się poza naszą kontrolą).
  7. Możemy odrzucić, przeklasyfikować lub usunąć wszelkie Posty zamieszczone w naszym Serwisie lub na Forum, jeśli w naszej wyłącznej opinii treść tych Postów narusza naszą Politykę dopuszczalnego użytkowania lub jeśli otrzymamy skargę od strony trzeciej i stwierdzimy, że w rezultacie konieczne jest usunięcie danego Postu lub danych Postów.
 11. POLITYKA DOPUSZCZALNEGO UŻYTKOWANIA
  1. Użytkownik może korzystać z naszej Technologii wyłącznie w sposób zgodny z prawem i postanowieniami niniejszego punktu 11. W szczególności:
  2. Użytkownik musi zapewnić, że w pełni przestrzega wszelkich obowiązujących lokalnych, krajowych i międzynarodowych przepisów ustawowych i/lub wykonawczych;
  3. Użytkownik nie może korzystać z naszej Technologii w żaden sposób ani w żadnym celu, który jest niezgodny z prawem lub prawdą;
  4. Użytkownik nie może korzystać z naszej Technologii do świadomego wysyłania, zamieszczania lub przekazywania w jakikolwiek inny sposób danych zawierających jakąkolwiek formę wirusa lub innego złośliwego oprogramowania, lub innego kodu mającego negatywny wpływ na sprzęt komputerowy, oprogramowanie lub dane jakiegokolwiek rodzaju; oraz
  5. Użytkownik nie może korzystać z naszej Technologii w żaden sposób ani w żadnym celu, aby zaszkodzić jakiejkolwiek osobie lub osobom w jakikolwiek sposób.
  6. Podczas przesyłania Postów (lub komunikowania się w jakikolwiek inny sposób przy użyciu naszej Technologii), Użytkownik nie może przesyłać, komunikować się lub w inny sposób robić czegokolwiek, co:
  7. jest obsceniczne, ma charakter wyraźnie seksualny, jest celowo obraźliwe, nienawistne lub w inny sposób podburzające;
  8. promuje przemoc;
  9. promuje jakąkolwiek formę działalności niezgodnej z prawem lub pomaga w prowadzeniu takiej działalności;
  10. ma charakter dyskryminujący w stosunku do lub jest w jakikolwiek sposób zniesławiające wobec jakiejkolwiek osoby, grupy lub klasy osób, rasy, płci, religii, narodowości, niepełnosprawności, orientacji seksualnej lub wieku;
  11. ma na celu lub w inny sposób może grozić innej osobie, nękać ją, denerwować, alarmować, sprawiać jej kłopoty, zadręczać lub zawstydzać;
  12. jest wyrachowane lub w inny sposób może wprowadzić w błąd;
  13. ma na celu lub w inny sposób może naruszać (lub grozić naruszeniem) prawo innej osoby do prywatności lub w inny sposób wykorzystuje jej dane osobowe w sposób, do którego nie ma prawa;
  14. w sposób wprowadzający w błąd podszywa się pod jakąkolwiek osobę lub w inny sposób błędnie przedstawia swoją tożsamość lub przynależność w sposób, który ma na celu wprowadzenie w błąd (oczywiste parodie nie są objęte tą definicją, pod warunkiem, że nie podlegają żadnym innym postanowieniom niniejszego punktu 11.2);
  15. sugeruje jakąkolwiek formę przynależności do nas, jeżeli takowa nie istnieje;
  16. narusza lub pomaga w naruszeniu praw własności intelektualnej (w tym m.in. praw autorskich, patentów, znaków towarowych i praw do baz danych) jakiejkolwiek innej strony; lub
  17. narusza jakiekolwiek zobowiązania prawne wobec osób trzecich, w tym między innymi zobowiązania umowne i zobowiązania do zachowania poufności.
  18. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia Konta użytkownika i/lub jego dostępu do naszej Technologii w przypadku istotnego naruszenia postanowień niniejszego punktu 11 lub innych postanowień niniejszego Regulaminu. W szczególności, możemy podjąć jedno lub więcej z następujących działań:
  19. zawiesić, czasowo lub na stałe, Konto Użytkownika i/lub jego prawo do dostępu do naszej Technologii;
  20. usunąć wszelkie Posty przesłane przez Użytkownika, które naruszają niniejszą Politykę dopuszczalnego użytkowania;
  21. przekazać Użytkownikowi pisemne ostrzeżenie;
  22. wszcząć postępowanie prawne przeciwko Użytkownikowi o zwrot wszelkich istotnych kosztów na zasadzie odszkodowania, wynikających z naruszenia przez Użytkownika;
  23. w razie potrzeby podjąć dalsze działania prawne przeciwko Użytkownikowi;
  24. ujawnić takie informacje organom ścigania, jeśli jest to wymagane lub jeśli uznamy to za konieczne; i/lub
  25. wszelkie inne działania, które uznamy za zasadne (i zgodne z prawem).
  26. Niniejszym wyłączamy wszelką odpowiedzialność wynikającą z jakichkolwiek działań (w tym między innymi tych określonych powyżej), które możemy podjąć w odpowiedzi na naruszenie niniejszego Regulaminu.
 12. ŁĄCZA DO NASZEJ TECHNOLOGII
  1. Użytkownik może zamieścić łącze do naszego Serwisu pod warunkiem, że:
  2. robi to w sposób uczciwy i zgodny z prawem;
  3. nie robi tego w sposób, który sugeruje jakąkolwiek formę stowarzyszenia, zatwierdzenia lub aprobaty z naszej strony, jeśli takowa nie istnieje;
  4. nie używa żadnych logo ani znaków towarowych wyświetlanych w naszym Serwisie bez naszej wyraźnej pisemnej zgody; oraz
  5. nie robi tego w sposób umyślny w celu zniszczenia naszej reputacji lub czerpania z tego nieuczciwych korzyści.
  6. Prezentacja w ramkach lub osadzenie naszego Serwisu w innych serwisach nie jest dozwolone bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt, pisząc na adres: contact@tradewars.pro .
  7. Użytkownik nie może zamieszczać łączy do naszego Serwisu w żadnym innym serwisie zawierającym materiał, który:
  8. jest obsceniczny, celowo obraźliwy, ma charakter wyraźnie seksualny, jest nienawistny lub w inny sposób podburzający;
  9. promuje przemoc;
  10. promuje jakąkolwiek formę działalności niezgodnej z prawem lub pomaga w prowadzeniu takiej działalności;
  11. ma charakter dyskryminujący w stosunku do lub jest w jakikolwiek sposób zniesławiające wobec jakiejkolwiek osoby, grupy lub klasy osób, rasy, płci, religii, narodowości, niepełnosprawności, orientacji seksualnej lub wieku;
  12. ma na celu lub w inny sposób może grozić innej osobie, nękać ją, denerwować, alarmować, sprawiać jej kłopoty, zadręczać lub zawstydzać;
  13. jest wyrachowany lub w inny sposób może wprowadzić w błąd;
  14. ma na celu lub w inny sposób może naruszać (lub grozić naruszeniem) prywatność innej osoby;
  15. w sposób wprowadzający w błąd podszywa się pod jakąkolwiek osobę lub w inny sposób błędnie przedstawia swoją tożsamość lub przynależność konkretnej osoby w sposób, który ma na celu wprowadzenie w błąd (oczywiste parodie nie są objęte tą definicją, pod warunkiem, że nie podlegają żadnym innym postanowieniom niniejszego punktu 12.3);
  16. sugeruje jakąkolwiek formę przynależności do nas, jeżeli takowa nie istnieje;
  17. narusza lub pomaga w naruszeniu praw własności intelektualnej (w tym m.in. praw autorskich, znaków towarowych i praw do baz danych) jakiejkolwiek innej strony; lub
  18. został przygotowany z naruszeniem jakichkolwiek zobowiązań prawnych wobec osób trzecich, w tym między innymi zobowiązań umownych i zobowiązań do zachowania poufności.
 13. ŁĄCZA DO INNYCH STRON
  1. W naszym Serwisie mogą być umieszczone łącza do innych serwisów. O ile nie jest to wyraźnie wskazane, serwisy te znajdują się poza naszą kontrolą. Nie przyjmujemy ani nie ponosimy odpowiedzialności za treści zawarte w serwisach osób trzecich. Zamieszczenie w naszym Serwisie łącza do innego serwisu ma charakter wyłącznie informacyjny i nie oznacza poparcia dla samych serwisów ani dla osób sprawujących nad nimi kontrolę.
 14. REKLAMA
  1. W naszym Serwisie możemy zamieszczać reklamy. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść jakichkolwiek reklam w naszym Serwisie. Każdy reklamodawca jest odpowiedzialny za treść swoich materiałów reklamowych. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za żadne reklamy w naszym Serwisie, w tym, między innymi, za jakiekolwiek błędy, nieścisłości lub pominięcia.
 15. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
  1. Uczestnik musi zawsze:
  2. Przekazywać firmie Trade Wars prawidłowe dane dotyczące konta, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail itp.
  3. Przestrzegać i stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
  4. Zapewniać, że posiada niezbędny sprzęt umożliwiający uzyskanie dostęp do Akademii Tradera, taki jak:
  5. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
  6. przeglądarka internetowa w najnowszej dostępnej wersji (Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge);
  7. włączenie obsługi plików cookies i JavaScript w przeglądarce internetowej; oraz
  8. odpowiednia aplikacji do spotkań online, wskazana przez Trade Wars (obecnie Zoom).
  9. Ponosić odpowiedzialność za wszelkie koszty związane z wyposażeniem technicznym niezbędnym do uzyskania dostępu do Akademii Tradera.
  10. Przestrzegać Kodeksu Postępowania Trade Wars, zamieszczonego pod adresem: https://tradewars.pro/kodeks-studenta/
  11. Być członkiem i uczestniczyć w Społeczności Trade Wars, aby wysyłać zadania i uczestniczyć w forum internetowym.
  12. Ponosić wyłączną odpowiedzialność za wszelkie treści, które zamieszcza w Społeczności Trade Wars i będzie ponosił odpowiedzialność za jakiekolwiek roszczenia osób trzecich w związku z tymi treściami.
  13. Unikać zamieszczania danych osobowych dotyczących siebie lub innej osoby, w tym w szczególności specjalnych kategorii danych (takich jak informacje o stanie zdrowia, nałogach czy alergiach danej osoby) lub przesyłania treści obraźliwych, nieodpowiednich lub niezgodnych z prawem lub w inny sposób sprzecznych z niniejszym Regulaminem.
  14. Unikać zamieszczania treści, które zniesławiają lub naruszają prawa innych osób (w tym prawa własności intelektualnej oraz prawa do prywatności, reputacji i reklamy).
  15. Niezastosowanie się do powyższego może skutkować dezaktywacją konta Uczestnika i/lub zakazem korzystania z Serwisu i/lub jego funkcjonalności, z powiadomieniem lub bez powiadomienia, według wyłącznego uznania Trade Wars.
  16. Uczestnik jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów ustawowych i wykonawczych obowiązujących na terytorium, z którego uzyskuje dostęp do lub w którym korzysta z Serwisu.
 16. TREŚĆ UCZESTNIKA
  1. Użytkownik gwarantuje i zobowiązuje się, że jest pierwotnym autorem Treści Uczestnika i posiada do nich wyłączne prawa, w tym prawo do udzielania wszelkich praw i licencji do takich Treści Uczestnika oraz że spółka Trade Wars nie będzie ponosić żadnych zobowiązań wobec osób trzecich ani odpowiedzialności za korzystanie z takich praw i licencji.
  2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie publikowane przez niego Treści Uczestnika, a Trade Wars nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały wysyłane, publikowane lub w inny sposób udostępniane przez Uczestnika w związku z Akademią Tradera. Przesyłając, rozpowszechniając, nadając lub w inny sposób wykorzystując Treści Uczestnika w związku z Akademią Tradera, Uczestnik udziela bezterminowej, niewyłącznej, zbywalnej, nieodpłatnej, podlegającej sublicencjonowaniu licencji na wykorzystywanie, hostowanie, reprodukcję, modyfikację, adaptację, publikację, tłumaczenie, tworzenie dzieł pochodnych na podstawie, rozpowszechnianie, produkcję i wyświetlanie Treści Uczestnika.
  3. Trade Wars nie gwarantuje dokładności, jakości lub integralności jakichkolwiek zamieszczonych Treści Uczestnika. Korzystając ze Społeczności Trade Wars, Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że może napotkać materiały, które są obraźliwe lub nieodpowiednie. Uczestnik zgadza się, że Trade Wars nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek Treści Uczestnika, w tym między innymi za błędy w jakichkolwiek Treściach Uczestnika, ani za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku wykorzystania lub uzyskania dostępu do Treści Uczestnika.
  4. Trade Wars nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazywane przez Uczestnika w Społeczności Trade Wars ani za działania innych Uczestników.
  5. Użytkownik oświadcza, że zamieszczone przez niego Treści Uczestnika są wolne od wszelkich wad prawnych i roszczeń osób trzecich oraz że posiada wszelkie prawa i zgody wymagane przez obowiązujące prawo do udostępnienia Treści Uczestnika w grupie. Uczestnik oświadcza, że Treści Uczestnika nie naruszają żadnych obowiązujących przepisów prawa.
  6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Trade Wars może nagrywać, udostępniać i archiwizować Treści Uczestnika, a w przypadku połączenia audiowizualnego podczas Akademii Tradera, także głos i wizerunek Uczestnika. Logując się do Akademii Tradera, Użytkownik wyraża zgodę na takie wykorzystanie jego Treści Uczestnika, głosu i wizerunku.
 17. GWARANCJE UCZESTNIKA
  1. Uczestnik lub Użytkownik gwarantuje, że wszystkie dostarczone dokumenty i informacje są prawdziwe, autentyczne i poprawne.
  2. W przypadku, gdy Uczestnik lub Użytkownik podał nieprawidłowe, oszukańcze lub wprowadzające w błąd informacje, Trade Wars ma prawo według własnego uznania usunąć takiego Uczestnika z kursu lub usunąć Konto Użytkownika, a taki Uczestnik lub Użytkownik, w zależności od przypadku, nie będzie miał prawa do uzyskania zwrotu jakichkolwiek wniesionych opłat.
 18. OPŁATY, PŁATNOŚCI I ZAKUPY
  1. Użytkownicy muszą wnieść Opłatę za Subskrypcję Forum, a Uczestnicy Opłatę za Akademię Tradera.
  2. Opłaty mogą być od czasu do czasu zmieniane, jednakże zmiany Opłat nie będą dotyczyć produktów lub usług już zakupionych.
  3. Transakcje przetwarzane za pośrednictwem Serwisu są obsługiwane przez:
  4. Stripe zgodnie z warunkami użytkowania określonych w witrynie https://stripe.com;
  5. TPay zgodnie z warunkami użytkowania określonych w witrynie https://tpay.com;
  6. Coingate zgodnie z warunkami użytkowania określonych w witrynie https://coingate.com;i/lub
  7. Coinbase Commerce zgodnie z warunkami użytkowania określonych w witrynie https://commerce.coinbase.com.
  8. Żadne dane dotyczące płatności nie są gromadzone ani przetwarzane przez Trade Wars. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek trudności, jakie Użytkownik może mieć w dokonywaniu płatności za pośrednictwem wyżej wymienionych procesorów płatności lub poprzez użycie nieprawidłowej technologii blockchain w odniesieniu do swojej płatności przetwarzanej za pośrednictwem kryptowalut.
  9. Opłaty mogą być wnoszone z zastosowaniem jednej z następujących metod:
  10. Karta kredytowa (Visa, Mastercard, Discover i American Express);
  11. Błyskawiczne przelewy bankowe;
  12. BLIK; oraz
  13. Wybrane kryptowaluty określone od czasu do czasu przez nasze podmioty przetwarzające płatności.
  14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości Opłat, przeprowadzenia lub odwołania akcji promocyjnych, wydania unikalnych kodów promocyjnych lub rabatów. Wszelkie takie promocje lub zmiany nie będą miały wpływu na wysokość Opłaty wniesionej przez Użytkownika.
  15. Użytkownik otrzyma dostęp do Akademii Tradera lub Forum, w zależności od sytuacji, dopiero:
  16. Po założeniu Konta w Serwisie; oraz
  17. Po otrzymaniu przez Trade Wars całej odpowiedniej Opłaty.
  18. Opłaty za Subskrypcję Forum są pobierane z góry za określone okresy, są to Subskrypcje 1-miesięczne, 2-miesięczne, 3-miesięczne, 6-miesięczne lub 12-miesięczne. Wysokość obowiązującej Opłaty jest określona w Serwisie.
  19. Za wszelkie odnowienia Subskrypcji lub kolejne Subskrypcje Użytkownik będzie musiał nadal płacić w tej samej walucie, w której pierwotnie uiścił pierwszą Opłatę za Subskrypcję Forum. Jeśli Użytkownik chciałby zapłacić w innej walucie, będzie musiał anulować swoją Subskrypcję i zakupić nową, używając dowolnej z walut dostępnych do płatności w Serwisie.
  20. Subskrypcje będą odnawiane automatycznie na koniec każdego okresu Subskrypcji, a spółka Trade Wars lub jej przedstawiciel potrąci odpowiednią Opłatę za Subskrypcję Forum z tego samego źródła, z którego pobrana została poprzednia płatność.
  21. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z automatycznego odnawiania Subskrypcji, wchodząc w opcję „Moje Konto” w Serwisie i wybierając „Moja Subskrypcja” oraz „Anuluj”. Jeśli Użytkownik anuluje automatyczne odnawianie, nadal zachowa dostęp do Forum do końca obecnego okresu Subskrypcji. Spółka Trade Wars nie będzie zobowiązana do ani nie będzie od niej wymagane, aby dokonała zwrotu jakichkolwiek Opłat wniesionych przez Użytkownika w wyniku takiego zakończenia Subskrypcji.
  22. Cena za Subskrypcję nie zmieni się w stosunku ceny, jaką Użytkownik zapłacił wcześniej za Subskrypcję na takim sam okres, jeżeli Użytkownik odnowi Subskrypcję nie później niż 14 dni po zakończeniu okresu obowiązywania ostatniej Subskrypcji.
 19. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Dołożymy wszelkich starań, aby w odpowiednim czasie usunąć wszelkie wady w jakimkolwiek elemencie Akademii Tradera, w Serwisie lub na Forum, jeśli zostaniemy o nich powiadomieni.
  2. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, w tym za utracone zyski lub inne straty wtórne wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Akademii Tradera lub Serwisu, ani za błędy lub braki w jakiejkolwiek Akademii Tradera.
  3. Użytkownik powinien upewnić się, że każda sesja Akademii Tradera (lub jej część) nabyte od Trade Wars jest odpowiednia i kompletna pod każdym względem dla zamierzonego celu. Nie składamy żadnych oświadczeń ani nie udzielamy żadnych gwarancji, że takie materiały będą odpowiednie do zamierzonego celu, przydatne dla Użytkownika lub zadowalającej jakości.
  4. Nasza Akademia Tradera nie ma na celu zastąpienia porady prawnej, finansowej lub porady innego specjalisty. Ani my, ani nasi pracownicy czy konsultanci nie udzielają Użytkownikowi żadnych porad prawnych, finansowych czy innych. W przypadku konieczności uzyskania takiej porady, zaleca się skorzystanie z usług odpowiednio wykwalifikowanego specjalisty.
  5. Spółka Trade Wars, jej dyrektorzy lub członkowie zarządu, pracownicy oraz konsultanci nie ponoszą odpowiedzialności za straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku:
  6. korzystania z Akademii Tradera;
  7. jakichkolwiek błędów lub pominięć w Akademii Tradera.
  8. Maksymalna odpowiedzialność Trade Wars w związku ze świadczeniem usług w ramach Akademii Tradera na rzecz Użytkownika będzie ograniczona do wszelkich kwot zapłaconych nam przez Użytkownika.
  9. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo, nie ponosimy odpowiedzialności wobec żadnego Użytkownika za jakiekolwiek straty lub szkody, przewidywalne lub inne, o charakterze kontraktowym, deliktowym (w tym z tytułu zaniedbania), za naruszenie ustawowych obowiązków lub w inny sposób, powstałe w związku z korzystaniem lub w wyniku korzystania (lub niemożności korzystania) z naszego Serwisu lub korzystania lub polegania na jakichkolwiek Treściach (niezależnie od tego, czy te Treści są dostarczane przez nas lub czy są w formie Postów przesłanych przez Użytkowników) zawartych w naszym Serwisie.
  10. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłączamy wszelkie oświadczenia, zapewnienia i gwarancje (wyraźne lub dorozumiane), które mogą mieć zastosowanie do naszego Serwisu lub wszelkich Treści (w tym Postów) zawartych w naszym Serwisie.
  11. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę zysków, sprzedaży, działalności lub przychodów; utratę możliwości biznesowych, dobrej woli lub reputacji; utratę przewidywanych oszczędności; przerwę w działalności; lub za jakiekolwiek pośrednie lub wtórne straty lub szkody.
  12. Dokładamy wszelkich starań, aby nasz Serwis był wolny od wirusów i innego złośliwego oprogramowania, jednak z zastrzeżeniem punktu 30.4, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z wirusa lub innego złośliwego oprogramowania, rozproszonego ataku typu „odmowa usługi lub innego szkodliwego materiału lub zdarzenia, które może mieć negatywny wpływ na sprzęt, oprogramowanie, dane lub inne materiały Użytkownika, które wystąpią w wyniku korzystania z naszego Serwisu (w tym pobierania z Serwisu jakichkolwiek Treści (w tym dostarczonych w Postach)) lub jakiejkolwiek innej strony, o której mowa w naszym Serwisie.
  13. Nie przyjmujemy ani nie akceptujemy odpowiedzialności wynikającej z zakłóceń lub niedostępności naszego Serwisu, wynikających z przyczyn zewnętrznych, w tym, ale nie tylko, awarii sprzętu dostawcy usług internetowych, awarii sprzętu hosta, awarii sieci komunikacyjnej, zjawisk naturalnych, działań wojennych lub ograniczeń prawnych i cenzury.
  14. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyklucza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za oszustwo lub podanie fałszywych informacji, za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania, ani żadnej innej formy odpowiedzialności, która nie może być wykluczona lub ograniczona przez prawo. Pełne informacje na temat praw konsumentów, w tym praw dotyczących treści cyfrowych, można uzyskać w lokalnym Biurze Porad Obywatelskich lub w Biurze Standardów Handlowych.
 20. REZYGNACJA I ZWROTY
  1. Z zastrzeżeniem pozostałej części niniejszego punktu 20, jeżeli Uczestnik zdecyduje się zrezygnować z uczestnictwa w Akademii Tradera w ciągu maksymalnie 14 dni od daty, w której dokonał płatności za Akademię Tradera zgodnie z punktem 18.5, wówczas Uczestnik ma prawo do zwrotu części Opłaty za Akademię Tradera.
  2. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany przy użyciu tej samej metody płatności, za pomocą której dokonano pierwotnej płatności. Kwota zwrotu będzie równa kwocie Opłaty, która została zapłacona przez Uczestnika w odniesieniu do danej Akademii Tradera, pomniejszonej o 5% (pięć procent) potrącenia na pokrycie kosztów administracyjnych i prowizji już zapłaconych osobom trzecim.
  3. Jeśli Użytkownik zapłacił swoją Opłatę w kryptowalucie, obliczymy kwotę zwrotu w funtach szterlingach i zwrócimy tę kwotę w odpowiedniej kryptowalucie.
  4. Niestawienie się na zajęcia nie uprawnia Uczestnika do zwrotu pieniędzy za opuszczone zajęcia, niezależnie od przyczyny opuszczenia zajęć.
  5. Każdy Uczestnik, który chce zrezygnować z udziału w Akademii Tradera i otrzymać zwrot pieniędzy, musi nas o tym powiadomić drogą mailową, pisząc na adres academy@tradewars.pro.
  6. W przypadku Opłat za Subskrypcję Forum nie przysługują żadne zwroty.
 21. REKLAMACJE
  1. Wszelkie reklamacje należy kierować drogą mailową na adres contact@tradewars.pro.
  2. Reklamacje powinny zawierać:
  3. dane Uczestnika i adres e-mail zarejestrowany w spółce Trade Wars;
  4. szczegółowy opis problemu i zarys reklamacji;
  5. oczekiwania Uczestnika.
  6. Trade Wars odpowie na reklamację w ciągu 30 dni od jej otrzymania.
 22. WIRUSY, ZŁOŚLIWE OPROGRAMOWANIE I BEZPIECZEŃSTWO
  1. Dokładamy wszelkich starań, aby nasz Serwis był bezpieczny i wolny od wirusów i innego złośliwego oprogramowania.
  2. Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę swojego sprzętu, oprogramowania, danych i innych materiałów przed wirusami, złośliwym oprogramowaniem i innymi zagrożeniami bezpieczeństwa w Internecie.
  3. Użytkownikowi nie wolno celowo wprowadzać wirusów lub innego złośliwego oprogramowania, ani żadnych innych materiałów, które są złośliwe lub prowadzą do uszkodzeń technicznych, do naszego Serwisu lub za jego pośrednictwem.
  4. Użytkownikowi nie wolno podejmować prób zdobycia nieupoważnionego dostępu do naszego Serwisu, serwera, na którym Serwis jest przechowywany lub dowolnego serwera, komputera lub bazy danych podłączonej do naszego Serwisu.
  5. Użytkownikowi nie wolno atakować naszego Serwisu za pomocą ataku typu „odmowa usługi”, rozproszonego ataku typu „odmowa usługi” lub w jakikolwiek inny sposób.
  6. Naruszenie postanowień punktów 13.3 do 13.5 przez Użytkownika może stanowić przestępstwo w świetle ustawy o nadużyciach komputerowych (Computer Misuse Act) z 1990 roku. Wszelkie takie naruszenia będą zgłaszane odpowiednim organom ścigania, a my będziemy w pełni współpracować z tymi organami, ujawniając im tożsamość Użytkownika. W przypadku takiego naruszenia Użytkownik natychmiast traci prawo do korzystania z naszego Serwisu.
 23. ZMIANY W SERWISIE, AKADEMII TRADERA, NA FORUM I W NINIEJSZYM REGULAMINIE
  1. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Serwisie, Akademii Tradera, na Forum oraz w niniejszym Regulaminie w dowolnym czasie.
  2. Trade Wars może w każdej chwili zmienić terminy zajęć w ramach Akademii Tradera oraz kolejność omawianych tematów. W przypadku wprowadzenia takich zmian, Trade Wars niezwłocznie powiadomi o tym Uczestnika drogą mailową lub za pośrednictwem Społeczności Trade Wars.
  3. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą obowiązywać od momentu pierwszego skorzystania z Serwisu lub uzyskania dostępu do Akademii Tradera po wprowadzeniu zmian.
 24. DOSTĘPNOŚĆ SERWISU, FORUM I AKADEMII TRADERA
  1. Serwis i Akademia Tradera są dostarczane na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności”. Nie gwarantujemy, że Serwis lub Akademia Tradera będą działały w sposób nieprzerwany lub będą wolne od wad i/lub usterek.
  2. Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia lub niedostępność Serwisu z jakichkolwiek przyczyn, w tym między innymi awarii sprzętu dostawcy usług internetowych, awarii sprzętu hosta, awarii sieci komunikacyjnej, awarii zasilania, zjawisk naturalnych, działań wojennych lub ograniczeń prawnych i cenzury.
 25. ZRZECZENIE SIĘ PRAW
  1. Brak egzekwowania przez Trade Wars wykonania jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się prawa do późniejszego egzekwowania tego postanowienia lub jakiegokolwiek innego postanowienia. Taki brak egzekwowania nie będzie uważany za zrzeczenie się jakiegokolwiek poprzedniego lub kolejnego naruszenia i nie będzie stanowić ciągłego zrzeczenia się.
 26. ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ
  1. W przypadku, gdy co najmniej jedno z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne, wówczas takie postanowienie zostanie lub postanowienia zostaną uznane za oddzielone od pozostałej części niniejszego Regulaminu. Pozostała część niniejszego Regulaminu Warunków będzie ważna i wykonalna.
 27. OCHRONA DANYCH I PRYWATNOŚCI
  1. Zbieramy, przechowujemy i przetwarzamy wszystkie dane osobowe zgodnie z prawami Użytkownika i naszymi obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia UE nr 2016/679 (Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, „RODO”) i podejmujemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia ochrony informacji Użytkownika zgodnie z zasadami określonymi w RODO, wszelkich innych przepisach dotyczących prywatności, niniejszym Regulaminie i naszej Polityce prywatności, niezależnie od tego, czy informacje te są przechowywane przez nas, czy udostępniane przez nas osobom trzecim.
  2. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez nas swoich danych osobowych oraz na kontaktowanie się z nim od czasu do czasu za pośrednictwem poczty elektronicznej i wiadomości SMS, z zastrzeżeniem prawa do rezygnacji z Subskrypcji w dowolnym momencie.
  3. Nie będziemy przekazywać danych osobowych Użytkownika żadnym osobom trzecim.
  4. Pełne informacje na temat gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania przez nas danych osobowych, informacje o prawach Użytkownika jako osoby, której dane dotyczą oraz o tym, jak je wykonywać, są dostępne w naszej Polityce prywatności pod adresem: https://tradewars.pro/privacy-policy/.
 28. INFORMACJE OD NAS
  1. Jeśli Użytkownik ma Konto lub jest Uczestnikiem, możemy od czasu do czasu wysyłać mu ważne powiadomienia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Takie powiadomienia mogą dotyczyć spraw, w tym między innymi zmian w serwisie, zmian w niniejszym Regulaminie, zmian dotyczących Konta Użytkownika oraz powiadomień w związku z Akademią Tradera.
  2. Nigdy nie będziemy wysyłać Użytkownikowi jakichkolwiek wiadomości e-mail o charakterze marketingowym bez jego wyraźnej zgody. Jeśli Użytkownik wyrazi taką zgodę, może w każdej chwili ją wycofać. Wszystkie wysyłane przez nas wiadomości e-mail o charakterze marketingowym zawierają łącze umożliwiające rezygnację z Subskrypcji. Jeśli Użytkownik zrezygnuje z otrzymywania od nas wiadomości e-mail w dowolnym momencie, wprowadzenie w życie nowych preferencji może potrwać do 15 dni roboczych.
  3. W przypadku pytań lub reklamacji dotyczących komunikacji z nami (w tym między innymi wiadomości e-mail o charakterze marketingowym), prosimy o kontakt, pisząc na adres contact@tradewars.pro.
 29. PRAWO I JURYSDYKCJA
  1. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa Anglii i Walii. Wszelkie spory związane z niniejszym Regulaminem podlegają tej jurysdykcji.
 30. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  1. Trade Wars nie jest praktyką prawną ani finansową i żadna informacja w Serwisie lub w Akademii Tradera nie stanowi porady prawnej, finansowej lub innej.
  2. Żadna informacja w naszym Serwisie lub na Forum nie stanowi porady, na której Użytkownik powinien polegać. Dane te są przekazywane wyłącznie w celach informacyjnych. Przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z jakąkolwiek formą inwestycji lub obrotu finansowego należy zawsze zasięgnąć porady profesjonalisty lub specjalisty.
  3. W zakresie dozwolonym przez prawo nie składamy żadnych oświadczeń, nie udzielamy żadnych gwarancji ani zapewnień, że nasz Serwis lub nasze Forum spełni wymagania Użytkownika, że nie naruszy praw osób trzecich, że będzie kompatybilny ze wszystkimi rodzajami oprogramowania i sprzętu lub że będzie bezpieczny.
  4. Jeśli w wyniku niezachowania przez nas należytej staranności i braku umiejętności, jakakolwiek treść cyfrowa z naszego Serwisu spowoduje uszkodzenie urządzenia Użytkownika lub innych należących do niego treści cyfrowych, wówczas Użytkowniki jako konsumentowi mogą przysługiwać określone środki prawne. Aby uzyskać więcej szczegółów dotyczących praw i środków zaradczych, jakie przysługują Użytkownikowi jako konsumentowi, należy skontaktować się z lokalnym Biurem Porad Obywatelskich lub Biurem Standardów Handlowych.
  5. Podejmujemy uzasadnione starania, aby zapewnić kompletność, dokładność i aktualność Treści w naszym Serwisie oraz informacji przekazywanych w ramach Akademii Tradera. Nie składamy jednak żadnych oświadczeń, zapewnień ani nie udzielamy żadnych gwarancji (wyraźnych lub dorozumianych), że Treść lub Akademia Tradera są kompletne, dokładne lub aktualne.
  6. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść lub dokładność, ani za żadne opinie, poglądy lub wartości wyrażone w jakichkolwiek Postach przesłanych przez Użytkowników. Wszelkie takie opinie, poglądy lub wartości są opiniami danego Użytkownika i w żaden sposób nie odzwierciedlają naszych opinii, poglądów lub wartości.
  7. Korzystanie z Akademii Tradera odbywa się bez jakiejkolwiek odpowiedzialności Trade Wars, ponieważ Trade Wars udostępnia Akademię Tradera jedynie jako usługę umożliwiającą Uczestnikom uzyskanie dostępu do informacji.
  8. Trade Wars może zmienić każdą informację, każde odniesienie, Posta lub inny element lub dodać, zastąpić lub usunąć Post, informację, odniesienie lub inny element bez powiadomienia.
  9. Informacje, odniesienia i wskazówki zawarte w Serwisie i/lub w Akademii Tradera są zaprojektowane i oferowane w dobrej wierze w celu przedstawienia ogólnych informacji i do wykorzystania przez użytkownika i nie mają na celu zaspokojenia jego szczególnych potrzeb. W szczególności informacje te nie stanowią żadnej formy porady ani rekomendacji ze strony Trade Wars i nie powinny być traktowane jako podstawa do podejmowania (lub powstrzymywania się od podejmowania) jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych przez Uczestników lub inne osoby. Przed podjęciem takiej decyzji należy uzyskać odpowiednią niezależną poradę. Wszelkie uzgodnienia pomiędzy Użytkownikiem a jakąkolwiek osobą trzecią wymienioną w serwisie są dokonywane na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność Użytkownika.
  10. Trade Wars dostarcza Akademię Tradera, w tym informacje w Serwisie bez żadnych wyraźnych lub dorozumianych oświadczeń, gwarancji, warunków lub postanowień.
  11. W zakresie dozwolonym przez prawo, Trade Wars i nasi partnerzy wyłączają wszelkie warunki, gwarancje i inne warunki, które mogłyby być w inny sposób implikowane przez ustawę, prawo zwyczajowe lub prawo słuszności.
  12. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących stosowności lub wykorzystania (w zamierzonym lub innym celu) jakichkolwiek informacji, odniesień lub innych elementów udostępnianych przez Trade Wars należy zasięgnąć niezależnej, profesjonalnej porady prawnej.
  13. Niezależnie od wszelkich innych postanowień Regulaminu lub niniejszego Wyłączenia odpowiedzialności, spółka Trade Wars, jej przedstawiciele, pracownicy, wykonawcy i podwykonawcy nie będą ponosić odpowiedzialności, zarówno kontraktowej, deliktowej (w tym z tytułu zaniedbania), jak i innej, za jakiekolwiek specjalne, bezpośrednie lub pośrednie straty, szkody, koszty, wydatki, roszczenia, żądania lub odpowiedzialność, a także jakąkolwiek utratę zysku, przychodów lub przewidywanych oszczędności, lub straty wtórne wynikające bezpośrednio lub pośrednio z pominięcia, błędu lub wady lub nieprzydatności jakichkolwiek informacji, odniesień lub innych elementów dostępnych w spółce Trade Wars, Akademii Tradera lub Serwisie, lub z posiadania, publikacji, wykorzystania informacji, odniesień lub innych elementów lub polegania na nich.
  14. Nie udzielamy porad finansowych ani inwestycyjnych. Jednak w celach informacyjnych chcielibyśmy zwrócić uwagę na następujące ostrzeżenia dotyczące inwestycji finansowych:
  15. Cena akcji i inwestycji oraz uzyskiwane z nich dochody mogą spadać, jak również rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać zainwestowanej kwoty.
  16. Rozpiętość pomiędzy ceną kupna i sprzedaży papierów wartościowych może być znacząca w niestabilnych warunkach rynkowych, zwłaszcza w przypadku mniejszych spółek. Realizacja małych inwestycji może być stosunkowo kosztowna.
  17. Wyniki z przeszłości nie muszą być wyznacznikiem przyszłych wyników.
  18. Osoby zatrudnione przez lub pracujące na zlecenie Trade Wars do dostarczania materiałów lub szkoleń są zobowiązane do zignorowania wszelkich istotnych interesów lub konfliktów interesów podczas udzielania porad za pośrednictwem Serwisu lub Akademii Tradera.
  19. Akademia Tradera nie stanowi porady finansowej i w związku z tym spółka Trade Wars nie podlega regulacji Financial Conduct Authority (brytyjskiego Urzędu ds. Postępowania Finansowego, „FCA”).
  20. Poglądy wyrażone w Społeczności Trade Wars są poglądami poszczególnych autorów. Nie są one i nie powinny być interpretowane jako reprezentujące poglądy Trade Wars. Trade Wars nie udziela żadnych gwarancji, poręczeń ani zapewnień co do dokładności lub wystarczalności informacji zamieszczonych w Społeczności Trade Wars, a spółka Trade Wars nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie lub niewłaściwe wykorzystanie takich informacji w jakimkolwiek celu. Trade Wars zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za przechowywanie kopii jakichkolwiek informacji zamieszczonych w Społeczności Trade Wars ani za zapewnienie, że takie informacje zostaną usunięte. O ile nie wskazano inaczej, Trade Wars nie popiera, nie aprobuje, nie poleca ani nie certyfikuje żadnych informacji, porad, wskazówek, produktów, procesów, usług ani organizacji przedstawionych lub wspomnianych w Społeczności Trade Wars, a informacje zamieszczone w Społeczności Trade Wars nie powinny być w żaden sposób wskazywane jako sugerujące takie zatwierdzenie lub aprobatę. Niemniej jednak spółka Trade Wars zachowuje prawo do monitorowania zamieszczonych informacji i usuwania wiadomości lub materiałów, które w jej opinii nie są zgodne z niniejszym Regulaminem i/lub Kodeksem Postępowania lub nie leżą w najlepszym interesie Trade Wars lub któregokolwiek z jej Uczestników.
 31. SIŁA WYŻSZA
  1. Trade Wars nie narusza niniejszej Umowy, jeśli jakiekolwiek zdarzenie, okoliczność lub przyczyna pozostające poza jej kontrolą („Siła Wyższa”) uniemożliwiają lub opóźniają wykonanie któregokolwiek z jej zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.