Dołącz do Trade Wars

Disclaimer

Ostatnia aktualizacja 9 września 2022 r.

ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE STRONY INTERNETOWEJ

Informacje dostarczane przez Trade Wars Ltd („my”, „nas” lub „nasz”) na https://www.tradewars.pro („Witryna”) służą wyłącznie ogólnym celom informacyjnym. Wszystkie informacje na Stronie są dostarczane w dobrej wierze, jednak nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących dokładności, adekwatności, ważności, wiarygodności, dostępności lub kompletności

jakichkolwiek informacji na Stronie. W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY PONIESIONE W WYNIKU KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB POLEGANIA NA JAKICHKOLWIEK INFORMACJACH PODANYCH W WITRYNIE. KORZYSTANIE Z WITRYNY I POLEGANIE NA JAKICHKOLWIEK INFORMACJACH ZAWARTYCH W WITRYNIE ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO.

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA LINKI ZEWNĘTRZNE

Witryna może zawierać (lub użytkownik może zostać wysłany za pośrednictwem Witryny) linki do innych witryn internetowych lub  treści należących do osób trzecich lub pochodzących od osób trzecich lub linki do stron internetowych i funkcji w banerach lub innych reklamach.

Takie linki zewnętrzne nie są przez nas badane, monitorowane ani sprawdzane pod kątem dokładności, adekwatności, ważności, wiarygodności, dostępności lub kompletności. NIE GWARANTUJEMY, NIE POPIERAMY, NIE GWARANTUJEMY ANI NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOKŁADNOŚĆ LUB WIARYGODNOŚĆ JAKICHKOLWIEK INFORMACJI OFEROWANYCH PRZEZ STRONY INTERNETOWE OSÓB TRZECICH, DO KTÓRYCH ŁĄCZA ZNAJDUJĄ SIĘ W WITRYNIE, ANI ZA ŻADNĄ WITRYNĘ INTERNETOWĄ LUB FUNKCJĘ, DO KTÓREJ LINKI ZNAJDUJĄ SIĘ W BANERACH LUB INNYCH REKLAMACH. NIE BĘDZIEMY STRONĄ ANI W ŻADEN SPOSÓB NIE BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNI ZA MONITOROWANIE JAKICHKOLWIEK TRANSAKCJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A ZEWNĘTRZNYMI DOSTAWCAMI PRODUKTÓW LUB USŁUG.

ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE ZAWODU

Wszystkie transakcje i pomysły z tradewars.pro strony internetowej, w tym konfiguracje, są podane wyłącznie w celach edukacyjnych. Ponad 90% traderów nigdy nie wygrywa i faktycznie traci pieniądze. Handel jest ryzykowny. Jeśli postępujesz zgodnie z jakimikolwiek ustawieniami, robisz to na własne ryzyko i bierzesz pełną odpowiedzialność za swoje działania. Nic nie należy traktować jako porady finansowej. Informacje te nie powinny być interpretowane jako porady inwestycyjne/handlowe i nie stanowią zachęty ani rekomendacji do kupna, sprzedaży lub posiadania jakichkolwiek papierów wartościowych, kryptowalut lub monet. Wszystkie treści służą WYŁĄCZNIE celom informacyjnym i edukacyjnym. Brak porad finansowych. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarancją przyszłych wyników. Trade Wars, jego pracownicy lub współpracownicy NIE ponoszą odpowiedzialności za Twoje zyski lub straty handlowe. Wszystkie podane informacje są ogólnym komentarzem rynkowym i nie stanowią porady inwestycyjnej ani finansowej. Żadna z informacji przekazanych w filmie nie stanowi porady finansowej, nie jesteśmy doradcami finansowymi, a informacje te służą wyłącznie celom edukacyjnym. Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Obejmuje to pliki cookie z zewnętrznych serwisów społecznościowych i reklam. Takie pliki cookie stron trzecich mogą śledzić korzystanie z tej witryny. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności i Warunkami korzystania z usługi KORZYSTANIE LUB POLEGANIE NA JAKICHKOLWIEK INFORMACJACH ZAWARTYCH NA STRONIE ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO.

ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE REFERENCJI

Witryna może zawierać referencje użytkowników naszych produktów i/lub usług. Te referencje odzwierciedlają rzeczywiste doświadczenia i opinie takich użytkowników. Doświadczenia te mają jednak charakter osobisty dla tych konkretnych użytkowników i niekoniecznie muszą być reprezentatywne dla wszystkich użytkowników naszych produktów i/lub usług. Nie twierdzimy, a Ty nie powinieneś zakładać, że wszyscy użytkownicy będą mieli takie same doświadczenia. TWOJE INDYWIDUALNE WYNIKI MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ.

Referencje na Stronie są przesyłane w różnych formach, takich jak tekst, audio i/lub wideo, i są przez nas sprawdzane przed opublikowaniem. Pojawiają się one na Stronie dosłownie w takiej postaci, w jakiej zostały podane przez użytkowników, z wyjątkiem korekty błędów gramatycznych lub literówek. Niektóre referencje mogły zostać skrócone ze względu na zwięzłość, jeśli pełne referencje zawierały zbędne informacje nieistotne dla ogółu społeczeństwa.

Poglądy i opinie zawarte w referencjach należą wyłącznie do indywidualnego użytkownika i nie odzwierciedlają naszych poglądów i opinii. Nie jesteśmy powiązani z użytkownikami, którzy dostarczają referencje, a użytkownicy nie otrzymują wynagrodzenia ani innego wynagrodzenia za swoje referencje.