Dołącz do Trade Wars

Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja 10 września 2022 r.

Niniejsza informacja o ochronie prywatności Trade Wars Ltd (prowadzącej działalność jako TRADE WARS) (‘ TRADE WARS ‘, ‘my‘, ‘nas‘, lub ‘nasze‘, ), opisuje, w jaki sposób i dlaczego możemy gromadzić, przechowywać, wykorzystywać i/lub udostępniać (‘przetwarzać‘) informacje o użytkowniku podczas korzystania przez niego z naszych usług ( ‘Usługi‘), np. gdy użytkownik:

Odwiedzi naszą witrynę internetową pod adresem https://www.tradewars.pro lub dowolną naszą witrynę internetową, która zawiera łącze do niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.

 Współdziała z nami w inny powiązany sposób, w tym sprzedaż, marketing lub wydarzenia

Pytania lub wątpliwości? Zapoznanie się z niniejszą informacją o ochronie prywatności pomoże użytkownikowi zrozumieć przysługujące mu prawa i możliwości wyboru. Jeśli nie zgadzasz się z naszymi zasadami i praktykami, nie korzystaj z naszych Usług. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem contact@tradewars.pro.


PODSUMOWANIE KLUCZOWYCH PUNKTÓW

Niniejsze podsumowanie zawiera kluczowe punkty naszego oświadczenia o ochronie prywatności, ale możesz dowiedzieć się więcej szczegółów na temat każdego z tych tematów, klikając link znajdujący się po każdym kluczowym punkcie lub korzystając z naszego spisu treści poniżej, aby znaleźć sekcję, której szukasz. Możesz również kliknąć tutaj aby przejść bezpośrednio do naszego spisu treści.

Jakie dane osobowe przetwarzamy? Podczas odwiedzania, korzystania lub nawigowania po naszych Usługach możemy przetwarzać dane osobowe w zależności od sposobu interakcji z TRADE WARS i Usługami, dokonywanych wyborów oraz używanych produktów i funkcji. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.

Czy przetwarzamy jakiekolwiek wrażliwe dane osobowe? Nie przetwarzamy wrażliwych danych osobowych.

Czy otrzymujemy jakiekolwiek informacje od stron trzecich? Nie otrzymujemy żadnych informacji od stron trzecich.

Jak przetwarzamy dane użytkownika? Przetwarzamy dane użytkownika w celu świadczenia, ulepszania i administrowania naszymi Usługami, komunikowania się z użytkownikiem, zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom oraz w celu przestrzegania przepisów prawa. Możemy również przetwarzać dane użytkownika w innych celach za jego zgodą. Przetwarzamy dane użytkownika tylko wtedy, gdy mamy ku temu ważny powód prawny. Kliknij tutaj aby dowiedziec się więcej.

W jakich sytuacjach i jakim stronom udostępniamy dane osobowe? Możemy udostępniać informacje w określonych sytuacjach i określonym stronom trzecim. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.

Jak dbamy o bezpieczeństwo danych użytkowników? Wdrożyliśmy organizacyjne i techniczne procesy i procedury mające na celu ochronę danych osobowych użytkowników. Nie można jednak zagwarantować, że jakakolwiek transmisja elektroniczna przez Internet lub technologia przechowywania informacji będzie w 100% bezpieczna, dlatego nie możemy obiecać ani zagwarantować, że hakerzy, cyberprzestępcy lub inne nieupoważnione osoby trzecie nie będą w stanie pokonać naszych zabezpieczeń i niewłaściwie gromadzić, uzyskiwać dostępu, kraść lub modyfikować informacji użytkownika. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.

Jakie są prawa użytkownika? W zależności od lokalizacji geograficznej użytkownika, obowiązujące przepisy o ochronie prywatności mogą oznaczać, że użytkownik ma określone prawa dotyczące jego danych osobowych. Kliknij tutaj aby dowiedziec się więcej.

Jak korzystać ze swoich praw? Najprostszym sposobem na skorzystanie z przysługujących praw jest wypełnienie formularza wniosku dotyczącego osoby, której dane dotyczą, dostępnego tutaj , lub skontaktowanie się z nami. Rozpatrzymy każdy wniosek i podejmiemy działania zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co TRADE WARS robi z gromadzonymi przez nas informacjami? Kliknij tutaj aby zapoznać się z pełną treścią powiadomienia.

SPIS TREŚCI

 1. JAKIE INFORMACJE GROMADZIMY?
 2. JAK PRZETWARZAMY INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU?
 3. NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH OPIERAMY SIĘ, PRZETWARZAJĄC DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?
 4. KIEDY I KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?
 5. CZY UŻYWAMY PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA?
 6. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE UŻYTKOWNIKA?
 7. JAK DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO DANYCH UŻYTKOWNIKA?
 8. CZY ZBIERAMY INFORMACJE OD OSÓB NIEPEŁNOLETNICH?
 9. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?
 10. ELEMENTY STERUJĄCE DLA FUNKCJI „NIE ŚLEDŹ”
 11. CZY MIESZKAŃCY KALIFORNII MAJĄ SZCZEGÓLNE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?
 12. CZY AKTUALIZUJEMY NINIEJSZE POWIADOMIENIE?
 13. JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE NINIEJSZEGO POWIADOMIENIA?
 14. W JAKI SPOSÓB UŻYTKOWNIK MOŻE PRZEGLĄDAĆ, AKTUALIZOWAĆ LUB USUWAĆ GROMADZONE PRZEZ NAS DANE?

1. JAKIE INFORMACJE GROMADZIMY?

Dane osobowe ujawniane przez użytkownika

W skrócie: Gromadzimy dane osobowe przekazywane nam przez użytkowników.

Gromadzimy dane osobowe, które użytkownik dobrowolnie nam przekazuje, rejestrując się w Usługach, wyrażając zainteresowanie uzyskaniem informacji o nas lub naszych produktach i Usługach, uczestnicząc w działaniach w Usługach lub w inny sposób kontaktując się z nami.

Dane osobowe przekazywane przez użytkownika. Gromadzone przez nas dane osobowe zależą od kontekstu interakcji użytkownika z nami i Usługami, dokonywanych przez niego wyborów oraz używanych przez niego produktów i funkcji. Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować następujące elementy:

Informacje wrażliwe. Nie przetwarzamy informacji wrażliwych.

Wszystkie dane osobowe przekazywane nam przez użytkownika muszą być prawdziwe, kompletne i dokładne, a użytkownik musi powiadomić nas o wszelkich zmianach takich danych osobowych.

Informacje zbierane automatycznie

W SKRÓCIE: Niektóre informacje – takie jak adres protokołu internetowego (IP) i/lub charakterystyka przeglądarki i urządzenia – są gromadzone automatycznie podczas odwiedzania naszych Usług.

Automatycznie gromadzimy pewne informacje, gdy użytkownik odwiedza, korzysta lub porusza się po Usługach. Informacje te nie ujawniają konkretnej tożsamości użytkownika (takiej jak imię i nazwisko lub dane kontaktowe), ale mogą obejmować informacje o urządzeniu i użytkowaniu, takie jak adres IP, charakterystyka przeglądarki i urządzenia, system operacyjny, preferencje językowe, odsyłające adresy URL, nazwa urządzenia, kraj, lokalizacja, informacje o tym, jak i kiedy użytkownik korzysta z naszych Usług oraz inne informacje techniczne. Informacje te są przede wszystkim potrzebne do utrzymania bezpieczeństwa i działania naszych Usług oraz do naszych wewnętrznych celów analitycznych i sprawozdawczych.

Podobnie jak wiele firm, zbieramy również informacje za pomocą plików cookie i podobnych technologii. Gromadzone przez nas informacje obejmują:


2. JAK PRZETWARZAMY INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU?

W skrócie: Przetwarzamy dane użytkownika w celu świadczenia, ulepszania i administrowania naszymi Usługami, komunikowania się z użytkownikiem, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom oraz w celu przestrzegania prawa. Możemy również przetwarzać dane użytkownika w innych celach za jego zgodą.

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika z różnych powodów, w zależności od sposobu interakcji użytkownika z naszymi Usługami, w tym:

3. NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH OPIERAMY SIĘ, PRZETWARZAJĄC DANE UŻYTKOWNIKA?

W skrócie: Przetwarzamy dane osobowe użytkownika tylko wtedy, gdy uważamy, że jest to konieczne i mamy ku temu ważny powód prawny (tj. podstawę prawną) zgodnie z obowiązującym prawem, na przykład za zgodą użytkownika, w celu przestrzegania przepisów prawa, świadczenia usług w celu zawarcia lub wypełnienia naszych zobowiązań umownych, ochrony praw użytkownika lub realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych.

Jeśli użytkownik znajduje się w UE lub Wielkiej Brytanii, niniejsza sekcja ma do niego zastosowanie.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) i brytyjskie RODO wymagają od nas wyjaśnienia ważnych podstaw prawnych, na których opieramy się w celu przetwarzania danych osobowych użytkownika. W związku z tym możemy opierać się na następujących podstawach prawnych w celu przetwarzania danych osobowych użytkownika:

Jeśli użytkownik znajduje się w Kanadzie, niniejsza sekcja ma do niego zastosowanie.

Możemy przetwarzać dane użytkownika, jeśli udzielił on nam wyraźnej zgody (tj. wyraźnej zgody) na wykorzystywanie jego danych osobowych w określonym celu lub w sytuacjach, w których jego zgoda może być domniemana (tj. zgoda dorozumiana). Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej. W niektórych wyjątkowych przypadkach, zgodnie z obowiązującym prawem, możemy być prawnie upoważnieni do przetwarzania danych użytkownika bez jego zgody, w tym na przykład:


4. KIEDY I KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

W SKRÓCIE: Możemy udostępniać informacje w określonych sytuacjach opisanych w tej sekcji i/lub następującym stronom trzecim.

Udostępnienie danych osobowych użytkownika może być konieczne w następujących sytuacjach:


5. CZY UŻYWAMY PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA?

W SKRÓCIE: Możemy używać plików cookie i innych technologii śledzenia do gromadzenia i przechowywania informacji o użytkowniku.

Możemy używać plików cookie i podobnych technologii śledzenia (takich jak sygnały nawigacyjne i piksele) w celu uzyskiwania dostępu do informacji lub ich przechowywania. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób korzystamy z takich technologii i jak można odrzucić niektóre pliki cookie, znajdują się w naszej Informacji o plikach cookie .


6. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE UŻYTKOWNIKA?

W SKRÓCIE: Przechowujemy dane użytkownika tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, chyba że prawo stanowi inaczej.

Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo (np. wymogi podatkowe, księgowe lub inne wymogi prawne). Żaden z celów określonych w niniejszej informacji nie będzie wymagał od nas przechowywania danych osobowych użytkownika przez okres dłuższy niż sześć

(6) miesięcy po zamknięciu konta użytkownika .

Jeśli nie będziemy mieć uzasadnionej potrzeby biznesowej przetwarzania danych osobowych użytkownika, usuniemy lub zanonimizujemy takie dane, a jeśli nie będzie to możliwe (na przykład dlatego, że dane osobowe użytkownika były przechowywane w archiwach kopii zapasowych), będziemy bezpiecznie przechowywać dane osobowe użytkownika i odizolujemy je od dalszego przetwarzania do czasu ich usunięcia.


7. JAK DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO DANYCH UŻYTKOWNIKA?

W SKRÓCIE: Naszym celem jest ochrona danych osobowych użytkowników za pomocą systemu organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa.

Wdrożyliśmy odpowiednie i uzasadnione techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę bezpieczeństwa wszelkich przetwarzanych przez nas danych osobowych. Jednakże, pomimo naszych zabezpieczeń i wysiłków w celu zabezpieczenia informacji użytkownika, żadna elektroniczna transmisja przez Internet lub technologia przechowywania informacji nie może być zagwarantowana jako w 100% bezpieczna, więc nie możemy obiecać ani zagwarantować, że hakerzy, cyberprzestępcy lub inne nieupoważnione osoby trzecie nie będą w stanie pokonać naszych zabezpieczeń i niewłaściwie gromadzić, uzyskiwać dostępu, kraść lub modyfikować informacji użytkownika. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkownika, przesyłanie danych osobowych do i z naszych Usług odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Użytkownik powinien uzyskiwać dostęp do Usług wyłącznie w bezpiecznym środowisku.


8. CZY ZBIERAMY INFORMACJE OD OSÓB NIEPEŁNOLETNICH?

W SKRÓCIE: Nie gromadzimy świadomie danych od dzieci w wieku poniżej 18 lat ani nie prowadzimy sprzedaży takich danych.

Nie pozyskujemy świadomie danych od dzieci w wieku poniżej 18 lat ani nie prowadzimy wobec nich działań marketingowych. Korzystając z Usług, użytkownik oświadcza, że ma co najmniej 18 lat lub że jest rodzicem lub opiekunem takiej osoby niepełnoletniej i wyraża zgodę na korzystanie z Usług przez taką osobę niepełnoletnią. Jeśli dowiemy się, że dane osobowe użytkowników w wieku poniżej 18 lat zostały zebrane, dezaktywujemy konto i podejmiemy uzasadnione środki w celu niezwłocznego usunięcia takich danych z naszych rejestrów. W przypadku powzięcia informacji o danych, które mogliśmy zebrać od dzieci poniżej 18 roku życia, prosimy o kontakt pod adresem contact@tradewars.pro .


9. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

W SKRÓCIE: W niektórych regionach, takich jak Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), Wielka Brytania (UK) i Kanada, użytkownik ma prawa, które umożliwiają mu większy dostęp do jego danych osobowych i kontrolę nad nimi. Użytkownik może w dowolnym momencie sprawdzić, zmienić lub zamknąć swoje konto.

W niektórych regionach (takich jak EOG, Wielka Brytania i Kanada) użytkownikowi przysługują pewne prawa wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych. Mogą one obejmować prawo (i) do żądania dostępu i uzyskania kopii swoich danych osobowych, (ii) do żądania sprostowania lub usunięcia; (iii) do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; oraz (iv) w stosownych przypadkach, do przenoszenia danych. W pewnych okolicznościach użytkownik może mieć również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Użytkownik może złożyć taki wniosek, kontaktując się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji ‘ JAK MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE NINIEJSZEJ INFORMACJI? ‘ poniżej.

Wszelkie wnioski będą rozpatrywane i rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Jeśli użytkownik znajduje się na terenie EOG lub Wielkiej Brytanii i uważa, że przetwarzamy jego dane osobowe niezgodnie z prawem, ma również prawo złożyć skargę do lokalnego organu nadzorczego ds. ochrony danych. Dane kontaktowe można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm. Jeśli użytkownik znajduje się w Szwajcarii, dane kontaktowe organów ochrony danych są dostępne tutaj: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Wycofanie zgody: Jeśli polegamy na zgodzie użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, która może być zgodą wyraźną i/lub dorozumianą w zależności od obowiązującego prawa, użytkownik ma prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji ‘ JAK MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE NINIEJSZEJ INFORMACJI? ‘ poniżej .

Należy jednak pamiętać, że nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jego wycofaniem ani, jeśli zezwala na to obowiązujące prawo, na przetwarzanie danych osobowych użytkownika w oparciu o zgodne z prawem podstawy przetwarzania inne niż zgoda.

Informacje o koncie

Użytkownik może w dowolnym momencie przejrzeć lub zmienić informacje na swoim koncie lub zamknąć konto:

Na wniosek użytkownika o zamknięcie konta dezaktywujemy lub usuwamy jego konto i informacje z naszych aktywnych baz danych. Możemy jednak zachować pewne informacje w naszych plikach, aby zapobiegać oszustwom, rozwiązywać problemy, pomagać w dochodzeniach, egzekwować nasze warunki prawne i / lub przestrzegać obowiązujących wymogów prawnych.

Pliki cookie i podobne technologie: Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookie. Jeśli wolisz, zazwyczaj możesz ustawić przeglądarkę tak, aby usuwała pliki cookie i odrzucała pliki cookie. Jeśli użytkownik zdecyduje się usunąć lub odrzucić pliki cookie, może to wpłynąć na niektóre funkcje lub usługi naszych Usług. Aby zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach przez reklamodawców w naszych Usługach, odwiedź stronę http://www.aboutads.info/choices/.

W przypadku pytań lub uwag dotyczących prawa do prywatności, można wysłać do nas wiadomość e-mail na adres contact@tradewars.pro.


10. ELEMENTY STERUJĄCE DLA FUNKCJI „NIE ŚLEDŹ”

Większość przeglądarek internetowych oraz niektóre mobilne systemy operacyjne i aplikacje mobilne zawierają funkcję lub ustawienie Do-Not-Track („DNT”), które można aktywować, aby zasygnalizować swoje preferencje dotyczące prywatności, aby nie monitorować i nie gromadzić danych o działaniach związanych z przeglądaniem Internetu. Na tym etapie nie został sfinalizowany żaden jednolity standard technologiczny dotyczący rozpoznawania i wdrażania sygnałów DNT. W związku z tym obecnie nie reagujemy na sygnały DNT przeglądarki ani żadne inne mechanizmy, które automatycznie informują użytkownika o tym, że nie chce być śledzony online. Jeśli w przyszłości zostanie przyjęty standard śledzenia online, którego będziemy musieli przestrzegać, poinformujemy użytkownika o tej praktyce w zmienionej wersji niniejszej informacji o ochronie prywatności.


11. CZY MIESZKAŃCY KALIFORNII MAJĄ SZCZEGÓLNE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

W SKRÓCIE: Tak, jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, przysługują Ci określone prawa dotyczące dostępu do Twoich danych osobowych.

Sekcja 1798.83 kalifornijskiego kodeksu cywilnego, znana również jako prawo „Shine The Light”, zezwala naszym użytkownikom, którzy są mieszkańcami Kalifornii, na żądanie i uzyskanie od nas, raz w roku i bezpłatnie, informacji o kategoriach danych osobowych (jeśli takie istnieją), które ujawniliśmy stronom trzecim w celach marketingu bezpośredniego oraz nazw i adresów wszystkich stron trzecich, którym udostępniliśmy dane osobowe w bezpośrednio poprzedzającym roku kalendarzowym. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii i chciałbyś złożyć taki wniosek, prześlij go do nas na piśmie, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Jeśli użytkownik ma mniej niż 18 lat, mieszka w Kalifornii i ma zarejestrowane konto w Usługach, ma prawo zażądać usunięcia niechcianych danych, które publicznie publikuje w Usługach. Aby zażądać usunięcia takich danych, należy skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej i podać adres e-mail powiązany z kontem oraz oświadczenie, że użytkownik mieszka w Kalifornii. Dopilnujemy, aby dane nie były publicznie wyświetlane w Usługach, ale należy pamiętać, że dane mogą nie zostać całkowicie lub kompleksowo usunięte ze wszystkich naszych systemów (np. kopii zapasowych itp.).

Informacja o ochronie prywatności CCPA

Kalifornijski kodeks przepisów definiuje „rezydenta” jako:

Jeśli ta definicja „rezydenta” ma zastosowanie do użytkownika, musimy przestrzegać pewnych praw i obowiązków dotyczących jego danych osobowych.

Jakie kategorie danych osobowych gromadzimy?

W ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy zebraliśmy następujące kategorie danych osobowych:

KategoriaPrzykładyZebrane
  A. IdentyfikatoryDane kontaktowe, takie jak prawdziwe imię i nazwisko, pseudonim, adres pocztowy, numer telefonu lub telefonu komórkowego, niepowtarzalny identyfikator osobisty, identyfikator internetowy, adres protokołu internetowego, adres e-mail i nazwa konta  TAK
  B. Kategorie danych osobowych wymienione w statucie California Customer Records  Imię i nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, zatrudnienie, historia zatrudnienia i informacje finansowe  TAK
  C. Cechy klasyfikacji chronionej na mocy prawa kalifornijskiego lub federalnego  Płeć i data urodzenia  NIE
  D. INFORMACJE HANDLOWE  Informacje o transakcjach, historia zakupów, dane finansowe i informacje o płatnościach  NIE
  E. Informacje biometryczne  Odciski palców i głos  NIE
  F. Internet lub inna podobna aktywność sieciowa  Historia przeglądania, historia wyszukiwania, zachowanie online, dane dotyczące zainteresowań oraz interakcje z naszymi i innymi stronami internetowymi, aplikacjami, systemami i reklamami  NIE
  G. Dane geolokalizacyjne  Lokalizacja urządzenia  NIE
  H. Informacje dźwiękowe, elektroniczne, wizualne, termiczne, zapachowe lub podobne  Obrazy i nagrania audio, wideo lub rozmowy telefoniczne utworzone w związku z naszą działalnością biznesową  NIE
  I. Informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem  Biznesowe dane kontaktowe w celu świadczenia użytkownikowi naszych Usług na poziomie biznesowym lub stanowisko, historia pracy i kwalifikacje zawodowe w przypadku ubiegania się o pracę u nas  NIE
  J. Informacje o edukacji  Dokumentacja studentów i informacje katalogowe  NIE
  K. Wnioski wyciągnięte z innych danych osobowych  Wnioski wyciągnięte z dowolnych zebranych danych osobowych wymienionych powyżej w celu utworzenia profilu lub podsumowania, na przykład, preferencji i cech danej osoby  NIE

Możemy również gromadzić inne dane osobowe spoza tych kategorii w przypadkach, gdy użytkownik kontaktuje się z nami osobiście, online, telefonicznie lub pocztą w kontekście:

W jaki sposób wykorzystujemy i udostępniamy dane osobowe użytkowników?

Więcej informacji na temat naszych praktyk w zakresie gromadzenia i udostępniania danych można znaleźć w niniejszej polityce prywatności .

Użytkownik może skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres contact@tradewars.pro , lub korzystając z danych kontaktowych podanych na dole niniejszego dokumentu.

Jeśli użytkownik korzysta z upoważnionego przedstawiciela w celu skorzystania z prawa do rezygnacji, możemy odrzucić wniosek, jeśli upoważniony przedstawiciel nie przedstawi dowodu, że został ważnie upoważniony do działania w imieniu użytkownika.

Czy informacje o użytkowniku zostaną udostępnione komukolwiek innemu?

Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika naszym usługodawcom na podstawie pisemnej umowy między nami a każdym usługodawcą. Każdy usługodawca jest podmiotem nastawionym na zysk, który przetwarza informacje w naszym imieniu. Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika do własnych celów biznesowych, takich jak prowadzenie wewnętrznych badań w zakresie rozwoju technologicznego i demonstracji. Nie jest to uważane za „sprzedaż” danych osobowych użytkownika.

Trade Wars Ltd nie ujawniła ani nie sprzedała żadnych danych osobowych stronom trzecim w celach biznesowych lub handlowych w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy. Trade Wars Ltd nie będzie w przyszłości sprzedawać danych osobowych należących do odwiedzających stronę internetową, użytkowników i innych konsumentów.

Prawa użytkownika w odniesieniu do jego danych osobowych

Prawo do żądania usunięcia danych – żądanie usunięcia danych

Użytkownik może poprosić o usunięcie swoich danych osobowych. Jeśli użytkownik poprosi nas o usunięcie swoich danych osobowych, uszanujemy jego prośbę i usuniemy jego dane osobowe, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków przewidzianych przez prawo, takich jak (ale nie wyłącznie) korzystanie przez innego konsumenta z jego prawa do wolności słowa, nasze wymogi zgodności wynikające z obowiązku prawnego lub wszelkie przetwarzanie, które może być wymagane w celu ochrony przed nielegalnymi działaniami.

Prawo do informacji – żądanie informacji

W zależności od okoliczności, masz prawo wiedzieć:

Zgodnie z obowiązującym prawem nie jesteśmy zobowiązani do dostarczania ani usuwania informacji o konsumentach, które zostały pozbawione elementów umożliwiających identyfikację w odpowiedzi na żądanie konsumenta, ani do ponownej identyfikacji danych osobowych w celu weryfikacji żądania konsumenta.

Prawo do niedyskryminacji w związku z wykonywaniem praw konsumenta do prywatności

Nie będziemy dyskryminować użytkownika, jeśli skorzysta on ze swoich praw do prywatności.

Proces weryfikacji

Po otrzymaniu wniosku będziemy musieli zweryfikować tożsamość użytkownika, aby ustalić, czy jest on tą samą osobą, o której posiadamy informacje w naszym systemie. Te działania weryfikacyjne wymagają od nas poproszenia użytkownika o podanie informacji, abyśmy mogli dopasować je do informacji, które wcześniej nam przekazał. Na przykład, w zależności od rodzaju złożonego wniosku, możemy poprosić użytkownika o podanie pewnych informacji, abyśmy mogli dopasować podane informacje do informacji, które już posiadamy w aktach, lub możemy skontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem metody komunikacji (np. telefonu lub poczty e-mail), którą wcześniej nam przekazał. Możemy również skorzystać z innych metod weryfikacji w zależności od okoliczności.

Będziemy wykorzystywać dane osobowe podane we wniosku wyłącznie w celu weryfikacji tożsamości użytkownika lub jego uprawnień do złożenia wniosku. W miarę możliwości będziemy unikać żądania od użytkownika dodatkowych informacji w celu weryfikacji. Jeśli jednak nie będziemy w stanie zweryfikować tożsamości użytkownika na podstawie już przechowywanych przez nas informacji, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji w celu zweryfikowania jego tożsamości oraz w celach związanych z bezpieczeństwem lub zapobieganiem oszustwom. Takie dodatkowe informacje zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu weryfikacji użytkownika.

Inne prawa do prywatności

 1. Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych.
 2. Użytkownik może zażądać korekty swoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub nie są już istotne, lub poprosić o ograniczenie przetwarzania informacji.
 3. Użytkownik może wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela do złożenia wniosku na mocy CCPA w jego imieniu. Możemy odrzucić wniosek złożony przez upoważnionego przedstawiciela, który nie przedstawi dowodu, że został ważnie upoważniony do działania w imieniu użytkownika zgodnie z CCPA.
 4. Użytkownik może zażądać rezygnacji z przyszłej sprzedaży jego danych osobowych stronom trzecim. Po otrzymaniu wniosku o rezygnację podejmiemy działania w związku z wnioskiem tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż piętnaście (15) dni od daty złożenia wniosku.

Aby skorzystać z tych praw, można skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres contact@tradewars.pro , lub korzystając z danych kontaktowych podanych na dole niniejszego dokumentu. Jeśli masz skargę dotyczącą sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane, chcielibyśmy usłyszeć od Ciebie.


12. CZY AKTUALIZUJEMY NINIEJSZE POWIADOMIENIE?

W SKRÓCIE: Tak, będziemy aktualizować niniejsze powiadomienie w razie potrzeby, aby zachować zgodność z odpowiednimi przepisami prawa.

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności. Zaktualizowana wersja będzie oznaczona zaktualizowaną datą „Zaktualizowano”, a zaktualizowana wersja wejdzie w życie, gdy tylko będzie dostępna. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w niniejszej informacji o ochronie prywatności, możemy powiadomić użytkownika poprzez zamieszczenie w widocznym miejscu powiadomienia o takich zmianach lub poprzez bezpośrednie wysłanie powiadomienia. Zachęcamy do częstego zapoznawania się z niniejszą informacją o ochronie prywatności w celu uzyskania informacji o tym, w jaki sposób chronimy dane użytkownika.


13. JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE NINIEJSZEGO POWIADOMIENIA?

W przypadku pytań lub uwag dotyczących niniejszego komunikatu można skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych (IOD) , Ewą Cieślak , wysyłając wiadomość e-mail na adres contact@tradewars.pro , telefonicznie pod numerem +447458684102 , lub pocztą na adres: Trade Wars Ltd

Ewa Cieślak

7 Bell Yard
Londyn WC2A 2JR
Wielka Brytania


14. W JAKI SPOSÓB UŻYTKOWNIK MOŻE PRZEGLĄDAĆ, AKTUALIZOWAĆ LUB USUWAĆ GROMADZONE PRZEZ NAS DANE?

W oparciu o obowiązujące w danym kraju przepisy, użytkownik może mieć prawo do żądania dostępu do gromadzonych przez nas jego danych osobowych, ich zmiany lub usunięcia. Aby zażądać wglądu, aktualizacji lub usunięcia swoich danych osobowych, należy przesłać formularz wniosku, klikając tutaj .