Dołącz do Trade Wars

Regulamin usługi live sessions

Live Sessions jest usługą świadczoną przez Trade Wars aktywnym subskrybentom Grupy Trade Wars.

 1. Aby korzystać z usługi Live Sessions należy posiadać aktywny Dostęp do Trade Wars oraz aktywną usługę Live Sessions.
 2. Usługa Live Sessions jest usługą dodatkowo płatną.
 3. Użytkownicy, których wysokość opłaty za Dostęp 7-dniowy, miesięczny, dwumiesięczny lub trzymiesięczny jest zgodna z aktualnym cennikiem na stronie Shop – Trade Wars mają zapewniony bezpłatny dostęp do usługi.
 4. Użytkownicy, których wysokość miesięcznej subskrypcji jest zgodna z aktualnym cennikiem na stronie Shop – Trade Wars mają zapewniony bezpłatny dostęp do usługi.
 5. Cena dostępu pozostałych Użytkowników jest uwidoczniona w profilu Moje Konto każdego z Użytkowników.
  1. Cena dostępu do Usługi Live Sessions nie łączy się z kodami referencyjnymi ani kodami zniżkowymi, dotyczącymi Dostępu do Trade Wars.
 6. Usługę można wykupić na miesiąc – obejmuje wtedy wszystkie dostępne sesje w trakcie miesiąca.
  1. Sesje są prowadzone we wtorki, środy, czwartki i piątki według opublikowanego wcześniej kalendarza.
  2. Trade Wars zastrzega sobie możliwość zmniejszenia grafiku o 4 sesje w miesiącu.
  3. W przypadku zawężenia grafiku Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłaty.
  4. Ważność / dostępność miesięcznej Usługi Live Sessions wygasa z końcem okresu miesięcznego lub z momentem wygaśnięcia Dostępu do Trade Wars, w zależności od tego, które wydarzenie zaistnieje wcześniej.
  5. Jeśli użytkownikowi, który jest w trakcie miesięcznego okresu dostępu do Live Sessions wygaśnie Dostęp do Trade do Wars, ale zostanie odnowiony przed upływem dostępu do usługi Live Sessions, to wznowione zostaną obie usługi.
  6. W przypadku opisanym w punkcie 5e koniec okresu dostępu do Live Sessions nastąpi w dniu zgodnym z tym, który został określony w momencie zakupu (30 dni od momentu zakupu).
 7. Pojedyncze sesje weekendowe można wykupić osobno.
  1. Cena sesji weekendowych będzie wspólna dla wszystkich Użytkowników Trade Wars, z wyjątkiem Użytkowników opisanych w punkcie 3.
  2. Dostęp do sesji weekendowych przysługuje Użytkownikom, których Dostęp do Trade Wars jest aktywny.
  3. Jeśli dostęp do Trade Wars wygaśnie przed zakończeniem się wykupionej sesji Live Sessions, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłaty za daną sesję Live Sessions.
 8. Użytkownik Trade Wars ponosi całkowitą odpowiedzialność za podejmowane decyzje finansowe. Trade Wars nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji Użytkownika. Przedstawione podczas sesji pozycje i analizy są prywatnymi poglądami Prowadzącego sesję i mają charakter wyłącznie edukacyjny, nie są poradami inwestycyjnymi ani finansowymi.
 9. Trade Wars zastrzega sobie możliwość zaprzestania świadczenia usługi Live Sessions w każdym momencie
  1. W takim przypadku Użytkownik dostanie zwrot proporcjonalnie do niewykorzystanej części swojej Usługi Live Sessions