Dołącz do Trade Wars

KODEKS STUDENTA AKADEMII TRADERA

Wszyscy studenci Akademii Tradera i wszelkie podmioty i osoby z nią współpracujące i ją współtworzące są zobowiązane do przestrzegania zasad określonych w niniejszym kodeksie.

Definicje stosowane w niniejszym kodeksie mają takie samo znaczenie jak określone w Regulaminie Akademii Tradera.

 1. Pamiętaj, że Trade Wars nie ponosi odpowiedzialności i nie utożsamia się z jakimikolwiek treściami zamieszczanymi w Grupie Akademii Tradera lub umieszczanymi przez Studentów podczas zajęć. Nie ręczymy za zgodność ze stanem faktycznym dokładność, kompletność lub przydatność jakichkolwiek wpisów/informacji i nie jesteśmy odpowiedzialni za ich treść.
 2. Posty wyrażają poglądy autora, niekoniecznie poglądy Trade Wars lub innych uczestników Akademii Tradera.
 3. Każdego uczestnika, który zauważa w Akademii niewłaściwe treści, zachęcamy się do natychmiastowego kontaktu e-mail – owego. Mamy możliwość usunięcia niewłaściwych wpisów i postaramy się to zrobić w rozsądnym terminie, jeśli ustalimy, że takie działanie jest konieczne.
 4. Niniejszym akceptujesz, że korzystając ze Grupy Akademii Tradera nie będziesz korzystał z Grupy ani zajęć, aby opublikować jakiekolwiek treści, które są świadomie fałszywe i/lub zniesławiające, niedokładne, nękające, obraźliwe, wulgarne i/lub szerzące nienawiść.
 5. Podczas, gdy treści humorystyczne są w Grupie mile widziane, musi on być zbilansowany postawą profesjonalną. Należy unikać negatywnych, bezprawnych i niepotrzebnie prowokacyjnych uwag. Wszyscy uczestnicy muszą być świadomi, czym jest działanie obraźliwe, a czym wyrażanie opinii krytycznej w sposób profesjonalny.
 6. Zobowiązanie do zachowania poufności: Informacje dotyczące społeczności Akademii Tradera i Grupy Akademii i w niej omawiane i rozpowszechniane nie są przeznaczone do szerszego wykorzystania i nie ma zgody Trade Wars na ich współdzielenie i dalsze rozpowszechnianie poza Akademią Tradera bez uzyskania zgody autora, a w przypadku tematów kontrowersyjnych – również innych osób, uczestniczących w dyskusji.
 7. Trade Wars Limited traktuje wszystkie formy przemocy, zastraszania, dyskryminacji na tle płciowym, rasowym, narodowościowym lub religijnym bardzo poważnie. Nie wolno angażować się w żadne antyspołeczne zachowanie lub nadużycia jakiegokolwiek rodzaju w społeczności Trade Wars i Akademii Tradera.
 8. Posty nie powinny zawierać żadnych treści, które są oszczercze, pornograficzne, seksualnie lub rasowo obraźliwe, lub w inny sposób bezprawne.
 9. Prosimy o wzajemne uprzejme i kulturalne traktowanie się wszystkich uczestników przez cały czas. Zastrzegamy sobie prawo do ingerowania w przypadku pojawienia się osobistych złośliwości, przytyków i niekulturalnych uwag. Zabronione jest również nadużywanie ikonek, gifów i innego rodzaju obrazków do obrażania kogokolwiek czy wyrażania niekulturalnych uwag i treści .
 10. Zakazuje się udostępniania linków do zajęć osobom trzecim, spoza grona Studentów Akademii Tradera. W sesji mogą uczestniczyć tylko Studenci, którzy zostali uprzednio upoważnieni przez nas, a wszyscy nieproszeni uczestnicy zostaną natychmiast usunięci.
 11. Prosimy nie podawać żadnych danych osobowych online (nazwy, adres, numer telefonu, e-mail itp.)
 12. Prosimy o zachowanie ostrożności w stosunku do otoczenia podczas trwania zajęć, szczególnie jeśli aktywność online wymaga korzystania z kamery lub mikrofonu. Proszę wyłączyć kamerę, jeśli jakiekolwiek dzieci są w jej zasięgu.
 13. Upewnij się, że Twoje otoczenie jest odpowiednie do uczestniczenia w zajęciach. W przypadku szumu lub dźwięków w tle prosimy o wyciszenie mikrofonu lub wyłączenia kamery do momentu, aż będziesz w stanie ponownie bez przeszkód korzystać.
 14. Prosimy nie robić zdjęć ekranu ani nie udostępniać żadnych zdjęć szkolenia online; jest to dla bezpieczeństwa Twojego, a także bezpieczeństwa innych uczestników i pracowników.
 15. Prosimy o natychmiastowe skontaktowanie się z członkiem Zespołu, jeśli zdasz sobie sprawę z czegoś obraźliwego, niepokojącego lub niewłaściwego.
 16. Jeśli twoje zachowanie jest niewłaściwe w jakikolwiek sposób Zespół natychmiast wycisza mikrofonu/uniemożliwia dostęp do czatu i ostrzega, że jeśli zachowanie będzie kontynuowane zostaniesz usunięty z sesji. Jeśli zachowanie jest wystarczająco poważne, zostaniesz natychmiast usunięty z sesji, a Twój udział w Akademii może zostać anulowany.
 17. Uczestnicy muszą spełniać wymagania personelu.
 18. Upewnij się, że szanujesz poufność innych i nie ujawniasz żadnych informacji niepublicznych ani danych osobowych bez zgody.
 19. Jesteś odpowiedzialny za treść, którą zamieszczasz. Obejmuje to informacje, tekst, zdjęcia, wiadomości itp. Jeśli nie stworzyłeś treści, które zamieszczasz, Twoim obowiązkiem jest upewnić się, że masz niezbędne zgody na ich dalsze rozpowszechnianie.
 20. Szanuj innych uczestników. Podczas rozmów online zachowuj uprzejmość, otwartość i szacunek. Nie oczekuje się, że będziesz zgadzał się z innymi uczestnikami przez cały czas, ale oczekuje się, że w swoich komentarzach będziesz wyrażał się w sposób przejawiający szacunek wobec innych.
 21. Wszelkie obraźliwe, dyskryminujące lub mogące być potencjalnym źródłem konfliktu posty lub wszelkie komentarze, które osobiście atakują innych Uczestników i/lub Studentów nie będą tolerowane i zostaną usunięte.
 22. Zakaz korzystania z Grupy do promocji, reklamy lub sprzedaży towarów i/lub usług.
 23. Zakaz korzystania z Grupy w celach bezprawnych. Grupa nie może być wykorzystywana do pozyskiwania lub rozpowszechniania informacji mających związek z nielegalnym oprogramowaniem, handlem narkotykami, pornografią, hazardem, rozprzestrzenianiem wirusów komputerowych, łamaniem praw autorskich (w tym również oprogramowania ale nie tylko), handlem kartami kredytowymi itp.
 24. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do usunięcia wszelkich wypowiedzi i wpisów oraz innych treści, które nie są zgodne z niniejszym kodeksem lub w inny sposób godzą w interes Trade Wars i/lub dobre imię Akademii Tradera lub naszych studentów.